Sökning: "EU Innovation Goal"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden EU Innovation Goal.

 1. 1. A comparative view of Killer acquisition by digital Gatekeepers : EU versus Kenya and Merger Control.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christine Okaro; [2023]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Killer acquisitions pose a significant concern in antitrust law as they threaten the existence of innovative startups, which are vital for driving growth and introducing new products and services in industries. When dominant incumbents acquire these competitor, their potential for innovation is snuffed out before it can be realised. LÄS MER

 2. 2. Är Ericsson en bekräftelse på Porterhypotesen ? : En fallstudie på Ericsson AB om huruvida hållbarhetsregler utvecklat och drivit på eller begränsat Ericssons innovationstakt och konkurrenskraft för perioden 2008 – 2022.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Författare :Gustav Ljung; [2023]
  Nyckelord :Sustainability; innovation; Porter s hypothesis; carbon dioxide emission; Hållbarhet; innovation; Porterhypotesen; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the report is to analyze, if the sustainability EU directives in terms of RoHS Directive, REACH Directive and WEEE Directive and the requirement to reduce carbon dioxide emission have influenced or restricted Ericsson's innovation rate, technology development, profitability, and the competitiveness of the company. The study is made as a qualitative and quantitative case study on how Ericsson's innovation capacity, technology development and competitiveness was affected by the requirement to reduce carbon dioxide emission and how the company has acted upon the EU sustainability directives. LÄS MER

 3. 3. Swedish Consumers' Perception of Virtual Power Plants : A mixed-method study of VPPs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Filip Pettersson; Roni Batti; [2023]
  Nyckelord :Virtual Power Plant VPP ; Perceived Value; Consumer Engagement; Technology Acceptance; Diffusion of Innovation; Switching Suppliers; Electric Vehicle EV ; Solar Panel;

  Sammanfattning : The phenomenon of Virtual Power Plant (VPP) has gained increased attention in many parts of the world in recent years. In 2022 the European Union, in response to the rising energy prices as well as the ongoing Russian invasion of Ukraine, set a goal of speeding up the process of creating a digital energy system (European Commission, 2022, p. 20). LÄS MER

 4. 4. Carbon Capture and Storage : And the Possibilities in Sweden

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Risha Chowdhury; Sofie Malmberg; [2023]
  Nyckelord :Bio-Carbon Capture and Storage Bio-CCS ; Carbon Capture and Storage CCS ; Carbon Capture and Utilisation CCU ; Carbon Dioxide CO2 ; Climate Change; Climate Policy; Costs regarding Carbon Capture and Storage; Direct Air Capture DAC ; Geological Storage; Greenhouse Gas es GHG ; Policy regarding Carbon Capture and Storage; Bio-Carbon Capture and Storage Bio-CCS ; Carbon Capture and Storage CCS ; Carbon Capture and Utilisation CCU ; Koldioxid CO2 ; Klimatförändring; Klimatpolitik; Kostnad för Carbon Capture and Storage; Direct Air Capture DAC ; Geologisk lagring; Växthusgas er ; Reglering för Carbon Capture and Storage;

  Sammanfattning : The Paris Agreement aims to limit global warming to 1.5 degrees Celsius, and Sweden has set a goal toreach net-zero emissions by 2045. Carbon Capture and Storage (CCS) is one method that can reducecarbon dioxide emissions. LÄS MER

 5. 5. EU:s konkurrensrättsliga reglering av app-butiker – En studie av Digital Market Act i relation till artikel 102 FEUF

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Oskar Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Digital Market Act; DMA; Article 102 TFEU; Artikel 102 FEUF; App Stores; App-butiker; Competition Law; Konkurrensrätt; Digital markets; Digitala marknader; Gatekeepers; Grindvakter; Core platform services; Centrala plattformstjänster; Abuse of a dominant position; Missbruk av dominerande ställning; EU law; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : App-butiker påverkar ett helt spektrum av användare, allt från enskilda användare till giganter som Facebook och Amazon, vilket skapar ny problematik på EU:s inre marknad. Uppsatsen behandlar relationen mellan den föreslagna DMA och artikel 102 FEUF, med ett särskilt fokus på app-butiker. LÄS MER