Sökning: "EU Innovation Goal"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden EU Innovation Goal.

 1. 1. DESIGNING A HUMAN CENTERED INTERFACE FOR A NOVEL AGRICULTURAL MULTI-AGENT CONTROL SYSTM

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Arvidsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The subject of this report is the Command and Control (CaCS) system which is a component whose purpose is to simplify planning, scheduling and surveying work done on a farm in a goal-oriented way. CaCS is part of a larger project, the Aggregate Farming in the Cloud platform (AFarCloud),whose purpose is to simplify the use of contemporary technology to increase the efficiency of farms. LÄS MER

 2. 2. ”GETTING BETTER ALL THE TIME?” A study of cluster professionals’ views on the cluster policies’ support to the EU’s concept of “Innovation Union”

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ulrike Firniss; [2018-11-01]
  Nyckelord :Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda; Regional Policy; Cluster Policy; Innovation Policy; EU Innovation Goal; Smart Specialisation Strategies; RIS 3; Interreg; EU Urban Agenda;

  Sammanfattning : This research inquires how EU’s Cluster Policies support the EU’s concept of an ‘Innovation Union’ by asking cluster professionals. The EU needs innovation to maintain today’s level of welfare. LÄS MER

 3. 3. Malmös tårar : en diskursanalys i eco-branding av Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ebba Landén Helmbold; [2017]
  Nyckelord :stadsprofilering; eco-branding; planering; nyliberalism; Malmö; hållbar utveckling; stadsomvandling; stadsutveckling; governance;

  Sammanfattning : Malmö är en post-industriell stad vars trygghet länge legat i just industriverksamheten vilken präglat staden sedan 1800-talets mitt (Anderson, 2014:11). Men Malmö har likt många andra industristäder i väst fått utstå extrema motgångar till följd av händelser globalt – ekonomiska kriser och globaliseringen har gjort att industriverksamheten fått se sig skral i konkurrens med andra industristäder i världen (Dannestam, 2009; Hedlund & Montin, 2009; Anderberg & Clark, 2013; Anderson, 2014; Nylund, 2014; Holgersen & Malm, 2015). LÄS MER

 4. 4. Graphene-based Coatings for Heat Exchangers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Marie Långberg; [2015]
  Nyckelord :Polyaniline; graphene; materials chemistry; materialkemi; Chemistry;

  Sammanfattning : This master thesis is a part of a larger interwork between SP, KTH and Alfa Laval funded by the SIO graphene programme, which end goal is to formulate an anti-corrosion coating based on graphene or graphene related materials (GRMs). The investigation is partly based on an article “Novel anticorrosion coatings prepared from polyaniline/graphene composites” from 2012 by Chang et al in combination of knowledge acquired during a previous EU project, www. LÄS MER

 5. 5. En studie av innovationssystem för förädlad biomassa en kvalitativ fallstudie inom ett svenskt innovationssystem och innovationsprocess

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Fredrik Langell; Christoffer Stampe; [2015]
  Nyckelord :innovering; bioenergi; skogsnäring; organisationsteori;

  Sammanfattning : I dagsläget pågår en diskussion för hur man ska uppnå sina åtaganden gentemot EU:s 2020 klimatmål. Genom dessa klimatmål har industrier som inte handlar med utsläppsrätter ett ansvar för att sänka sina klimatutsläpp. Skogsnäringen är en av de industrier som påverkas. LÄS MER