Sökning: "EU Merger Control"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden EU Merger Control.

 1. 1. Varaktig förändring av kontroll – En konkurrensrättslig utredning av transaktioner med "warehousing"-struktur och Europeiska kommissionens kontroll av den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :konkurrensrätt; competition law; rättsekonomi; law and economics; koncentrationskontroll; merger control; inre marknaden; internal market; warehouse structure; warehousing; two-step transaction; associationsrätt; EU-rätt; EU law; koncentrationsförordningen; fullföljdsförbud; stand still obligation; prior notification; varaktig förändring av kontroll; lasting change of control; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En transaktion med en “warehousing”-struktur är en typ av två-stegstransaktion som omfattar flera moment, där säljaren först överlåter målbolaget till en tillfällig köpare som i sin tur överlåter målbolaget till en slutlig köpare. Den tillfälliga köparen används som ett lager för aktierna fram tills den slutliga transaktionen blivit godkänd av Europeiska kommissionen, varefter den slutliga transaktionen kan genomföras. LÄS MER

 2. 2. The Implication of Data Concentration On EU Merger Control

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Zhengmin Li; [2022]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Capturing killer acquisitions in the digital sector: Article 102, EU Merger Control and Commission’s approach

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Markus Pentti Ilari Porkka; [2022]
  Nyckelord :Killer acquisitions; GAFAM; digital sector; digital markets; kill zone; Article 102; potential competitor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The ‘killer acquisition’ -phenomenon has been a subject of heated discussion for past several years. It usually describes as a situation where the target company, commonly a start-up, is acquired by an incumbent and its innovation products are discontinued. LÄS MER

 4. 4. Kollektiv dominans och företagskoncentrationer - Problem och utmaningar ur rättssäkerhetssynpunkt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Donart Topalli; [2022]
  Nyckelord :konkurrensrätt; EU-rätt; kollektiv dominans; gemensam dominans; oligopolistisk dominans; koncentrationsförordningen; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att upprätthålla funktionen inom Europeiska unionens inre marknad erfordras att det råder en fungerande konkurrens. Det är ett av de många syftena bakom unionens konkurrensrätt. LÄS MER

 5. 5. Merger Control in the EU: When is an Impediment to Effective Competition Significant?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iiris Matilda Tuohimaa; [2022]
  Nyckelord :EU Merger Control; SIEC Test; Horizontal Mergers; Oligopolistic Markets; Unilateral Effects; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Merger control is an important component of competition law in the EU. There are two levels of merger control in the EU. The first level is EU merger control for transactions that have an EU dimension, which fall within the jurisdiction of the Commission under the EU Merger Regulation. LÄS MER