Sökning: "EU Taxonomy"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden EU Taxonomy.

 1. 1. Rätten och Blockkedjetekniken: Om decentraliserade system, kryptotillgångar och rättslig hantering av tekniska innovationer

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hanna Lindqvist; [2022-01-28]
  Nyckelord :Blockchain; Blockchain Technology; Crypto-Assets; Cryptocurrency; d´Apps; Decentralization; Decentralized Applications; Decentralized Exchanges; DeFi; Digitalization; Distributed Ledger Technology; DLT; Regulatory Issues; Smart Contracts; Tokens; Virtual Assets;

  Sammanfattning : This project explores the intersection of blockchain technology and the law. The aim of this project is to illustrate the legal and regulatory challenges regarding blockchain technology and its applications, and to examine how these issues are dealt with from a legal perspective. LÄS MER

 2. 2. The Green Taxonomy: An Event Study to Evaluate the Impact of EU Taxonomy Announcements on European Sustainable Companies

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Emma Axelsson; Sofia Blomström; [2022]
  Nyckelord :EU Taxonomy; Share price; European Stock Market; Market Impact; Event Study;

  Sammanfattning : This paper examines how sustainable companies based in EU countries react to EU Taxonomy announcements. This is performed using an event study methodology where companies´ share price performances are analysed around three chosen announcement days. LÄS MER

 3. 3. Responsible Investing - ESG and Sustainability in the Contemporary Financial Systems

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ana Osadze; [2022]
  Nyckelord :ESG; Sustainable Finance; The EU Green Deal; Circular Economy; EU Taxonomy; SFDR; CSRD.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the contemporary world when the utmost need of sustainable future and responsible investing is widely discussed in order to create a long term, green, socially accountable and liable future, the financial sector and socially conscious investors are progressively applying Environmental, Social and Governance criteria to the process of analysis to identify material risks and further growth opportunities. Even though ESG is a set of non-financial criteria by its definition and not readily quantifiable in monetary terms, it already has a significant influence on the performance of businesses and financial institutions. LÄS MER

 4. 4. Early Insights in Accounting for the EU Taxonomy: A Case Study on an Industrial Company's Responses and Internal Implications

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Johan Elam; Mattias Löfvenberg; [2022]
  Nyckelord :Institutional pressure; Management control systems; Strategic responses; Sustainability reporting; EU Taxonomy;

  Sammanfattning : Scholars and practitioners have recently struggled in defining and integrating sustainability. In response, the European Commission enforced the Regulation (EU) 2020/852 in July 2020. Establishing a standard classification tool, defining environmentally sustainable economic activities to relocate financial flows towards low-carbon activities. LÄS MER

 5. 5. Nationell potentialbedömning av olika energieffektiviseringsåtgärders kostnadseffektivitet i flerbostadshus : En jämförelse av olika åtgärder och analys av olika styrmedels anpassning för minskad energianvändning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Josef Jansson; Elisabeth Enell; [2022]
  Nyckelord :waste water heat recovery; multi-family buildings; residential buildings; buildings; energy efficiency; measures; cost-effectiveness; policy instruments; IDA ICE; energy use; conservation supply curves; CSC; EU-taxonomy; Buildings in Sweden; spillvattenvärmeåtervinning; flerbostadshus; energieffektivisering; kostnadseffektivitet; styrmedel; energianvändning; koldioxidutsläpp; IDA ICE; bostäder; conservation supply curves; CSC; byggnader i Sverige;

  Sammanfattning : Energianvändningen idag är den största bidragande faktorn till de globala klimatförändringarna vilket ställer krav på mer hållbar och resurseffektiv energihantering. I Sverige står sektorn bostäder och service för ca 40 % av den slutgiltiga energianvändningen motsvarande 144 TWh. LÄS MER