Sökning: "EU attityder"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden EU attityder.

 1. 1. POSITIVARE INSTÄLLNING TILL EU UNDER KLIMATHOT? Ett bidrag till forskningen om EU-attityder

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Kelesh Hussein; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeisk integration; Klimatförändringar; EU attityder; Europeiska Unionen; European integration; Climate change; EU attitudes; European Union;

  Sammanfattning : During the last decades different factors and explanations of EU attitudes have been identified throughout research and they have been described as multidimensional and complex. Earlier research has argued that some factors are more unstable over time than others but that they can all be susceptible to fluctuation and change. LÄS MER

 2. 2. Vårdpersonalens erfarenheter av att möta äldre med depressiva symtom inom primärvården och äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Collvin; Amanda Ershagen; [2019]
  Nyckelord :Depression; Depressiva symtom; Erfarenheter; Primärvård; Vårdpersonal; Äldreomsorg; Äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medellivslängden ökar generellt sett i Sverige. Cirka en tredjedel av personer över 65 år drabbas av psykisk ohälsa, vilket är cirka mer än dubbelt så många än bland yngre personer. Det är lika vanligt att som äldre drabbas av depression som av demens. Trots detta är äldres psykiska hälsa underprioriterad. LÄS MER

 3. 3. Hållbara kläder och kläder som håller - En studie om möjligheter och hinder för konsumenter att öka sin konsumtion av begagnade kläder

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Maria Bäckstam; [2019]
  Nyckelord :hållbar konsumtion; resurshållning; återanvändning; normer; beteendeförändring; textil;

  Sammanfattning : EU:s medlemsländer ska enligt avfallshierarkin röra sig uppåt i hierarkin beträffande sin hantering av textilavfall. I januari 2025 ska medlemsländerna ha implementerat separat fraktion av textilavfall i dess avfallshantering. Insamlingen av textila resurser kommer därav att öka i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Operation Rädda EU? : En kvalitativ innehållsanalys av attityder till Europeiska Unionen i den svenska mediala debatten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Freja Lind; Moa Fohlin; [2019]
  Nyckelord :Attityd; EU; media; ledarsidor; politiska sakfrågor; politiska processer; euroskepticism; europeisk identitet; europeisk integration;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen är i ständig politisk utveckling och så är även den svenska opinionens förhållningssätt till det europeiska samarbetet. Denna studie syftar till att undersöka vilka attityder till EU som finns representerade i ledarsidor i tidningarna Proletären, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Samtiden, under det första kvartalet av 2019. LÄS MER

 5. 5. Frivillig revision och revisionsplikt : En kvantitativ studie om svenska aktiebolags efterfrågan på frivillig revision samt en kartläggning av deras inställning till de nuvarande gränsvärdena för revisionsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jesper Grandin; Peter Löfgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revisionsplikt för alla svenska aktiebolag avskaffades november 2010. Åren efter kunde bolag som inte översteg gränsvärdena för omsättning, antal anställda eller balansomslutning välja bort revisorn ifall de ville. LÄS MER