Sökning: "EU competition law"

Visar resultat 6 - 10 av 134 uppsatser innehållade orden EU competition law.

 1. 6. Teckal-undantaget och Verksamhetskriteriet : The Teckal Exemption and the Activity criterion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linn Gabriella Lysholm; [2019]
  Nyckelord :Verksamhetskriteriet;

  Sammanfattning : En myndighet kan i fullgörandet av de uppgifter som ålagts denna väja att utföra verksamheten för egna resurser eller att vända sig till en utomstående aktör och betala för att få verksamheten utförd. När en offentlig myndighet anskaffar varor eller tjänster ska köpet som huvudregel föregås av ett upphandlingsförfarande. LÄS MER

 2. 7. Collective Dominance and EU Competition Law : An assessment of the concept and the challenge facing the European Court of Justice

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Philip Bergkvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 8. Business Strategy or Abuse of Dominance : An Analysis of Different Approaches Towards Self-Preferencing Within the Meaning of Article 102 TFEU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hillevi Sundkvist; [2019]
  Nyckelord :Competition; EU; Law; Article 102 TFEU; Self-Preferencing;

  Sammanfattning : An undertaking enjoying a dominant position on the internal market has many possibilities to flourish and develop. One way of increasing market power is to expand business activities to downstream markets. LÄS MER

 4. 9. Miljökrav i upphandling av kollektivtrafik med buss

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Blomberg Max; [2019]
  Nyckelord :Kollektivtrafik; miljökrav; offentlig upphandling; utsläpp;

  Sammanfattning : Att ställa miljökrav i kollektivtrafikupphandling av buss är idag en naturlig del av offentlig upphandling. Miljökrav kan beaktas på olika sätt, men förekommer framför allt i upphandlingsdokumentet genom krav på tekniska specifikationer eller vid fullgörande av kontrakt, men även som tilldelningskriterium vid tilldelning av kontrakt. LÄS MER

 5. 10. Icke-angreppsklausuler och EU:s konkurrensrätt. Rättsläget avseende icke-angreppsklausuler samt no- challenge-terminationklausuler under EU:s konkurrensrätt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emily Töyrä; [2019]
  Nyckelord :Icke angreppsklausuler;

  Sammanfattning : .... LÄS MER