Sökning: "EU internationell politik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden EU internationell politik.

 1. 1. Fält av lönsamhet : konkurrensfrämjande jordbrukspolitik utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madeleine Davidsson; [2018]
  Nyckelord :konkurrenskraft; EU; jordbrukspolitik;

  Sammanfattning : Den fria rörligheten av varor har resulterat i att det svenska lantbruket möter hård konkurrens från ett internationellt prispressat utbud. Samtidigt är produktionskostnaderna för svenska livsmedelsvaror högre än i övriga europeiska länder. LÄS MER

 2. 2. Fruktan och skam - En granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQI-asylärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victoria Malmquist; [2016]
  Nyckelord :Sexuell läggning; HBTQI; Förföljelse; Trovärdighetsbedömningar; Migrationsrätt; könsidentitet; könsuttryck; EU-rätt; CJEU; Migrationsdomstol; Rättsfallsutredning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Asylrätten i ett EU-medlemsland består av ett samspel mellan nationell, EU-rättslig och internationell politik samt rättskällor. Dessa tre nivåer ger riktlinjer för hur en asylbedömning ska utföras och vad den ska innehålla. Grunden är att en som asylsökande måste anses uppfylla flyktingkriterierna som uppställs i Genèvekonventionen. LÄS MER

 3. 3. Storbritannien och EU : En idéanalys av debatten kring Storbritanniens stundande folkomröstning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Herman Persson; [2016]
  Nyckelord :Storbritannien; EU; Brexit; folkomröstning; idéanalys; internationella relationer; europeisk integrationsteori;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Denna uppsats ämnar ta reda på vilket förhållande de fyra brittiska partierna; Det Konservativa Partiet, Labour, Liberaldemokraterna och UKIP vill att Storbritannien ska ha till EU framöver. Uppsatsens utgångspunkt är debatten kring den folkomröstning Storbritannien kommer att genomföra angående EU-medlemskapet 23e juni 2016. LÄS MER

 4. 4. Serbien: från skurk- till mönsterstat - En fallstudie av Serbiens självbild och politiska identitet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Petter Cedergren; Gustav Nilsson; [2015]
  Nyckelord :Alexander Wendt.; Zoran Djindjic; EU; liberal demokrati; identitet; konstruktivism; Serbien; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I maj 2012 uppnådde Serbien kandidatstatus till den Europeiska Unionen. Endast 13 år tidigare betraktade omvärlden landet som en skurkstat, efter dess inblandning i Jugoslavien-krigen och NATO:s efterföljande intervention i kriget i Kosovo. LÄS MER

 5. 5. Migration, ett säkerhetshot mot den franska nationen? : en retorisk argumentationsanalys av förarbetet till den franska utlänningslagen från år 2011

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Soma Mikaili; [2014]
  Nyckelord :securitizing; asylum; France; Migration; law; right wing populism; Mänskliga rättigheter; Human rights; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyse arguments regarding the new migration law from 2011 in France, through a securitization perspective. The law was introduced as an answer to three European directives: regulating unauthorized migration, promoting highly qualified employment from third world countries and taking sanctions against employers using illegal labour. LÄS MER