Sökning: "EU juridiska"

Visar resultat 1 - 5 av 2405 uppsatser innehållade orden EU juridiska.

 1. 1. ANSÖKNINGSTIDPUNKTEN ENLIGT MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNINGEN. Från vilken tidpunkt ska MAR börja tillämpas vid en nyintroduktion av aktier?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Hellberg; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds från vilken tidpunkt som aktörer på aktiemarknaden måste efterleva EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) vid en nyintroduktion av aktier. Svaret beror på hur formuleringen ”ansökan om upptagande till handel [... LÄS MER

 2. 2. Will article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market alter the fair balance between copyright and the freedom of expression and information? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jesper Ågren; [2023-02-15]
  Nyckelord :Digital Single Market; Copyright; Freedom of expression and information; Fair Balance;

  Sammanfattning : In 2019 the controversial article 17 of the Directive (2019/790) on Copyright in the Digital Single Market was passed in the EU Parliament. The article sparked some of the biggest protests against an EU legislative reform ever. LÄS MER

 3. 3. Vattenkraft eller vattenmiljö? En analys av ramvattendirektivets implementering till följd av den nationella omprövningen av vattenkraft

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Halvarsson; [2023-02-15]
  Nyckelord :Vattenkraft; Omprövning; Nationella planen; Moderna miljövillkor; Miljökvalitetsnormer; Ramvattendirektivet; Nationella omprövningen;

  Sammanfattning : Den svenska vattenkraften har en stor betydelse för Sveriges elförsörjning, då det är en pålitlig och stabil energikälla som står för ungefär 45 % av Sveriges totala elproduktion. Samtidigt har vattenkraft en negativ påverkan på vattenmiljön då den ger upphov till förlust av biologisk mångfald genom exempelvis försämrade vandringsmöjligheter för fisk, förändrade flödesmönster och torrläggning av tidigare strömmande vatten. LÄS MER

 4. 4. FRÄMMANDE MAKTER HOTAR SVENSK SÄKERHET. En analys av det nya lagförslaget angående utländska direktinvesteringar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Bågholt; [2023-02-07]
  Nyckelord :FDI; Utländska direktinvesteringar; Säkerhetshot; Öppet investeringsklimat;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar synliggöra problematiken kring den säkerhetsrisk som kan uppkomma när utländska makter förvärvar kontroll över viktiga företag i Sverige. Idéen till uppsatsen uppkom när betänkandet om en reglering gällande ett granskningssystem av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) publicerades. LÄS MER

 5. 5. Laddning av elfordon ur ett mervärdesskatterättsligt perspektiv - Leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristell El-Hayek; [2023]
  Nyckelord :Value added tax; VAT; EU-VAT; charging; The Charging of Electric Vehicles from a VAT Perspective; electric vehicles; Supply of Goods or Services; goods; services; electricity; VAT comitté; mervärdesskatt; moms; mervärdesskattedirektivet; elfordon; elbilar; momshantering; mervärdesskatterättslig hantering; leverans av varor; tillhandahållande av tjänst; vara eller tjänst; Auto Lease; Vega International; skatt; skatterätt; mervärdesskattekommittén;

  Sammanfattning : .... LÄS MER