Sökning: "EU medlemskrav"

Hittade 1 uppsats innehållade orden EU medlemskrav.

  1. 1. Att tillhöra Europa : Rumsprovoceraren Turkiet och unionens självbild

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Kristina Westermark; [2007]
    Nyckelord :Europa; Turkiet; EU:s utvidgning; identitet; nationalstat; diskurs.;

    Sammanfattning : Kan de olika föreställningar om vad det innebär att tillhöra Europa, och därmed också underförstått Europeiska unionen, synliggöras av Turkiets medlemsförhandlingar? Turkiet antas inte självklart vara Europeisk vare sig geografiskt eller värderingsmässigt. Jag vill visa att Turkiet kan vara den ”rumsprovocerarande” aktören som synliggör oförenliga uppfattningar om EU:s självbild. LÄS MER