Sökning: "EU- rätt statsstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden EU- rätt statsstöd.

 1. 1. Statliga stöd under covid-19 pandemin - en granskning av europeiska kommissionens tillfälliga ram i förhållande till målet om effektiv konkurrens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alice Göransson; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga frågeställning har varit att se till vilken mån europeiska kommissionens tillfälliga ram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19, är förenlig med EU:s mål om att effektiv konkurrens ska råda på den inre marknaden. Av utredningen framkommer att det inte finns någon entydig definition av begreppet effektiv konkurrens i de EU-rättsliga källorna. LÄS MER

 2. 2. En unionsrättslig armlängdsprincip inom räckhåll? - En analys av Fiat- och Starbucksdomarna från EU-domstolen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Einar Dieden Sandell; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; EU-rätt; internprissättning; armlängdsprincipen; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Avancerade skatteupplägg och aggressiv skatteplanering av multinationella företag har länge varit en verklighet för EU och dess medlemsstater. Genom prissättningsbesked kan företag tillsammans med nationella skattemyndigheter avtala om hur företagets internprissättning ska se ut de kommande åren och hur företaget ska beskattas i landet. LÄS MER

 3. 3. Digital Services Tax - A feasible solution for Taxation of the Digital Economy?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pernilla Bergvad; [2020]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the 21th century, digitalization is considered the most important development of the modern global economy. Tax avoidance is a growing issue for governments globally, that are loosing lots of tax money to finance public welfare systems supporting healthcare, educational institutions and infrastructures. LÄS MER

 4. 4. Är det ett otillåtet statsstöd? - Undantag för offentliga aktörer att ställa ekonomisk säkerhet för deponier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Simonsson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; konkurrensrätt; statsstöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Regleringen av statsstöd är ett EU-rättsligt instrument för att styra förutsättningarna för konkurrensen på EU:s inre marknad. För att det ska vara ett otillåtet statsstöd krävs att det ska vara en åtgärd som genomförs av en medlemsstat eller genom statliga medel, av vilket slag som helst, som medför hot om eller snedvridning av konkurrens som gynnar vissa företag eller viss produktion och påverkar handeln mellan medlemsstaterna. LÄS MER

 5. 5. Krisstöd till jordbrukare : Vid naturkatastrof eller händelse som kan likställas med naturkatastrof

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Fahlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I det här arbetet har statsstödsrätt, framförallt i form av krisstöd, till jordbrukare efter naturkatastrof samt händelse som kan likställas naturkatastrof behandlats. Syftet med denna uppsats har varit att identifiera och undersöka de rättsliga förutsättningarna, i svensk rätt samt EU-rätt, för jordbrukare att erhålla statligt stöd för att avhjälpa skador orsakade av naturkatastrof eller annan händelse som kan likställas med naturkatastrof, även kallat krisstöd. LÄS MER