Sökning: "EU-directive"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet EU-directive.

 1. 1. HUR REPRESENTERAS NORMERNA AV FADERSROLLEN I EU-LÄNDERS PROPOSITIONER?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Stafstedt; [2023-02-17]
  Nyckelord :WPR; Sverige; Irland; Balansdirektiv; Norm; Fadersroll; pappa;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore how the norms related to the father´s role in parental leave has been formulated in the Swedish and Irish policy proposals on the implementation of the EU directive on work-life balance. The aim is to understand what similarities and differences can be found in the policy proposals, as family policies vary across Member States. LÄS MER

 2. 2. Taking Climate into Account - Carbon Management Tools for Investment Decisions and Progress Tracking at an Energy Company

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Rebecca Ahlin; Anna Malmberg; [2023]
  Nyckelord :Carbon accounting; carbon disclosure; carbon management; carbon management tools; environmental change management; internal carbon price; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: Climate change is becoming a more urgent issue, where global agreements and regulations are putting pressure on companies to calculate and disclose their greenhouse gas emissions to combat the problem. Other driving forces of carbon disclosure for companies include social, economic, and financial pressure, as well as firm specific internal factors. LÄS MER

 3. 3. Regleringen av digitala avtalsobjekt i konsumentköplagen : Med fokus på tillhandahållanden av digitalt innehåll och digitala tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ejah Martinsson; [2023]
  Nyckelord :Consumer Services Act; DSM-strategy; digital content; digital services; supplied on tangible medium; goods with digital elements.; Konsumentskydd; konsumentköplag; digitala avtalsobjekt; digitaldirektivet; DSM-strategin; digitalt innehåll; digitala tjänster.;

  Sammanfattning : This thesis describes the new regulation of digital products in the Consumer Services Act (2022:260). The essay focuses specifically on the supply of digital content and digital services which derive from an EU-directive 2019/770 (henceforth The Digital Content Directive). LÄS MER

 4. 4. Reconstructing The Reconstructions

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Leo Jidah; Elias Lundberg; [2023]
  Nyckelord :insolvency; corporate reconstruction; corporate reorganization; wage guarantee; bankruptcy administrators;

  Sammanfattning : This paper investigates how effective the implementation of the new law on corporate reconstruction in Sweden has been. The law came into effect on the 1st of August, on request from an EU directive in 2019. LÄS MER

 5. 5. Hur hållbara är mode-och textilföretagen? : -En jämförelse mellan företag på den svenska och danska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Denise Bertilsson; Karolina Holm; [2023]
  Nyckelord :Circular business models; sustainable business models; fashion; sustainability report; Cirkulära affärsmodeller; hållbara affärsmodeller; mode; hållbarhetsrapport;

  Sammanfattning : Mode-och textilbranschen är en resursintensiv bransch som står för en stor del av de globala utsläppen. Den har uppmärksammats av EU som en särskilt betydande bransch som måste genomgå förändringar för att bidra till en hållbar utveckling. LÄS MER