Sökning: "EU-direktiv"

Visar resultat 1 - 5 av 213 uppsatser innehållade ordet EU-direktiv.

 1. 1. REGLERING AV ARBETSVILLKOR FÖR PLATTFORMSARBETARE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Silvia Papic; [2023-03-20]
  Nyckelord :Digital plattformsekonomi; subsidiaritetsprincipen; remissvar; utmaningar; fördelar; åtgärder; institutionalism; stigberoende;

  Sammanfattning : The digital platform economy is a growing phenomenon worldwide. Something that is often mentioned in connection with the digital platform economy is workers' witnesses of insecure working conditions and unsafe working environments. LÄS MER

 2. 2. Intern rapportering - Om 2021 års nya visselblåsarlag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maria Stefansdotter Sahlin; [2022]
  Nyckelord :visselblåsare; skydd för personer som rapporterar om missförhållanden; intern rapportering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 17 december 2021 fick Sverige en ny visselblåsarlag. Lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden ersätter den tidigare lagstiftningen för visselblåsare. Lagen baseras på ett EU-direktiv från 2019 och den nya lagen kommer omfatta både fler verksamhetsutövare och fler personer som rapporterar om missförhållanden. LÄS MER

 3. 3. Naturdirektivens betydelse för det svenska artskyddet och skogsbruket

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Mathea Andorsen; [2022]
  Nyckelord :Juridik; miljörätt; artskydd; skogsbruk;

  Sammanfattning : I denna uppsats presenteras och utreds artskydd i skogen och ersättningsrätt vid förlorad rådighet av skogsmark på grund av artskydd. Utredningen görs med kritisk rättsdogmatisk metod vilket innebär att utöver de primära rättskällorna används även andra väl utvalda källor som artiklar och myndighetsutlåtanden i syfte att bereda ett större perspektiv och sakligt grundade argument och slutsatser. LÄS MER

 4. 4. Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag : En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sara Enegren; Joanna Hedin; [2022]
  Nyckelord :CSR; sustainability report; motives; EU directive; attitudes; Legitimacy Theory; Political Cost Theory; Institutional theory; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; motiv; EU-direktiv; attityder; Legitimitetsteori; Political Cost Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Vd:ars rapporterade motiv till redovisning av hållbarhet i svenska tillverkande företag. En kvalitativ studie om vd:ns tankar om varför företaget upprättar en hållbarhetsrapport eller inte. LÄS MER

 5. 5. Vad förklarar skillnader i hållbarhetsrapportering om kärnkraft? : En kvalitativ undersökning av fem energiföretag med säte i EU

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Linnea Almgren-Lidman; Beatrice Palm; [2022]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Energiföretag; Kärnkraft; Hållbar utveckling; Miljö;

  Sammanfattning : Kärnkraften som bedrivs av energiföretag är ett aktuellt ämne till följd av att verksamheten både främjar och motverkar en hållbar utveckling. Energiföretagen förväntas hållbarhetsrapportera om de miljökonsekvenser som följer av kärnkraften i enlighet med EU-direktiv 2014/95, men det finns en frivillig del när det kommer till detaljrikedom och mängd. LÄS MER