Sökning: "EU-direktivet 2014 95 EU"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden EU-direktivet 2014 95 EU.

 1. 1. Effekten av reglerad hållbarhetsrapportering

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Rosendal; Anton Rundqvist; [2019-07-29]
  Nyckelord :EU-direktivet 2014 95 EU; Hållbarhetsrapport; Organizational Impression Management;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En komplex redovisning En kvalitativ innehållsanalys om effekterna av EUdirektivet 2014/95/EU på hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Johansen; Helena Kerekes; [2018-09-18]
  Nyckelord :EU-direktiv 2014 95 EU; hållbar utveckling; hållbarhetsrapport; jämförbarhet; hållbarhetsriktlinjer.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Samhället ställer krav på att företag ska ansvara för sinaverksamheters konsekvenser och hållbarhetsrapporter upprättas för att tillgodoseintressenters behov av företags icke-finansiella information. Hösten 2014 publiceradeEuropeiska unionen direktivet 2014/95/EU avseende hållbarhetsrapportering som träddei kraft räkenskapsåret 2017. LÄS MER

 3. 3. ÅRL:s krav på hållbarhetsrapport i större företag : En utredning av de nya reglerna med särskilt fokus på revisorernas granskningsroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Svernlöv; [2018]
  Nyckelord :Associationsrätt; Bolagsrätt; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Under 2018 kommer omkring 1.600 svenska företag av en viss storlek att för första gången upprätta en hållbarhetsrapport som är lagstadgad i 6 kap. 10-14 §§ Årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. LÄS MER

 4. 4. När den frivilliga hållbarhetsredovisningen blev obligatorisk: Konsekvenser för den svenska olje- och gasindustrin, i relation till ägarstruktur.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Apelqvist; Elena Bystritskaya; [2018]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Icke-finansiell information; Lag 2016:947 ; Direktiv 2014 95; Olje- och gasindustrin;

  Sammanfattning : Hållbarhetsredovisning blir en allt viktigare del av rapportering av icke-finansiell rapportering hos företagen i Sverige. Som en följd av EU-direktivet 2014/95 kom en ny lag (2016:947) om ändringar i årsredovisningslagen (1995:1554). LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning –Vad utmärker hållbarhetsrepporteringen hos företag med lång erfarenhet av hållbarhetsarbete?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elshaday Dawit; Sargon Kalasho; [2016-03-11]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; Corporate Social Responsibility; Global Reporting Initative; Triple Bottom Line; intressentteorin; intressentmodellen;

  Sammanfattning : Titel: Hållbarhetsredovisning – Vad utmärker hållbarhetsrapporteringen hos företag med lång erfarenhet avhållbarhetsarbete?· Bakgrund och problemdiskussion: Under flera decennier har hållbarhetsfrågor haft en stor påverkan påsvenska företag. Eftersom finansiella siffrorna anses inte vara tillräckliga vid framtagande av företagensresultat. LÄS MER