Sökning: "EU-medlemskap"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet EU-medlemskap.

 1. 1. Skillnader i förvaltning av avfallshantering - En jämförelse mellan en svensk och serbisk kommun

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emilija Grujic; [2019]
  Nyckelord :Avfallshantering; Avfall; Kommun; Sverige; Serbien;

  Sammanfattning : Avfall är ett globalt miljöproblem, bland annat på grund av avfallets utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet (Nyström, 2018). Avfallshanteringen styrs av statsförvaltningar i olika länder och eftersom det syns skillnader i länders förvaltning av avfallshantering så kan detta påverka både människan och miljön negativt. LÄS MER

 2. 2. På varsin armlängds avstånd - En komparativ studie av EU-medlemskapets relevans för Sveriges respektive Norges konkurrenslagstiftning och syn på EU/EES

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Sanded; [2019]
  Nyckelord :Komparativ rätt; konkurrensrätt; EU-rätt; EU-medlemskap; Norge; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av dels EU-medlemskapet i sig, dels närvaron vid förhandlingsbordet gällande många aktuella rättsakter, framstår Sveriges skyldighet att anpassa sig till EU-rätt i mångt och mycket som legitim. Såväl den överlag EU-positiva befolkningen i Sverige som svenska politiker, tycks i dagsläget ha funnit sig förhållandevis väl i detta landskap. LÄS MER

 3. 3. Shifting the Burden: On the Legal Nature of the EU-Turkey Statement

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karin Åberg; [2018]
  Nyckelord :EU; Turkey; Readmission; Agreement; Statement; Informalization; Crisis; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 18 mars 2016 publicerade Europeiska Rådet en överenskommelse på sin hemsida. Den blev känd som ’EU-Turkiet-avtalet’ och gick ut på att asylsökande skickas tillbaka från de grekiska öarna till Turkiet. I utbyte får Turkiet bl a ekonomisk kompensation och ökade chanser till visafrihet och EU-medlemskap. LÄS MER

 4. 4. Löftet om en folkomröstning : En studie om medial policypåverkan i Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Storbritannien har alltid haft en ambivalent hållning till EU och det europeiska integrationsprojektet. I maj 2010 tillträder den konservative David Cameron som premiärminister tillsammans med den liberaldemokratiske Nick Clegg. LÄS MER

 5. 5. Storbritannien i EU? : En pro - Contra - analys av den brittiska debatten om EU- medlemskap mellan två politiska aktörer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Karzan Eliassi; [2017]
  Nyckelord :European Union; Realism; Liberalism; Pro-contra analysis; United Kingdom membership;

  Sammanfattning : The debate concerning if United Kingdom should leave or stay in European Union is not entirely new. Due to political, economy and moral reasons have the debate been popular in the country. The purpose of this paper is to map the UK debate on the European Union. LÄS MER