Sökning: "EU-stadgan"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet EU-stadgan.

 1. 1. Att hitta den gyllene gränslinjen : Yttrande- och informationsfrihet som en extern begränsning av upphovsrätt - en analys av utvecklingen i praxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Shin; [2020]
  Nyckelord :Upphovsrätt; yttrandefrihet; informationsfrihet; Europakonventionen; EU-stadgan; regeringsformen; konstitutionell; immaterialrätt; Sverige;

  Sammanfattning : Prior to the millennium shift, references to fundamental rights when interpreting intellectual property law in doctrine were limited. However, the influence of fundamental rights has been on the rise in the past decade, notably in the context of freedom of expression and information and copyright law. LÄS MER

 2. 2. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 3. 3. Ömsesidigt erkännande på bekostnad av rätten till frihet och säkerhet? - En uppsats om den europeiska arresteringsorderns tvångsmedel ur ett svenskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :August Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The ECJ ruling in Aranyosi and Caldararu restricts the application of the principal of mutual recognition in the Framework Decision. If an executive authority finds that there is a real risk of a violation of the ban on torture in the specific case, an EAW shall be suspended but not refused. LÄS MER

 4. 4. Twitter, Tumblr, troll och porr : Om sociala mediers ansvar för yttrande- och informationsfrihet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Emanuel Thorslund; [2019]
  Nyckelord :sociala medier; yttrandefrihet; informationsfrihet; censur; mellanhandsansvar; rättsinformatik; digitala rättigheter; grindvakter; neutralitet; ansvar; mellanhänder; informationsdistribution; plattform; medier; EKMR; Europakonventionen; RF; regeringsformen; EU-stadgan; Facebook; Twitter; Tumblr; YouTube; Instagram;

  Sammanfattning : There has, for the past few decades, been an increasing tendency from states to hold social media and other information intermediaries liable for the illicit or undesirable speech of their users. Much less debated, however, has been the question of intermediary responsibility for the freedom of speech and information of internet users. LÄS MER

 5. 5. Ett begränsat internet? - Om internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Anstrin; [2018]
  Nyckelord :immaterialrätt; internetleverantörer; upphovsrättsintrång; internet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att utreda internetleverantörers ansvar vid tredje mans upphovsrättsintrång då internetleverantörer tillhandahåller internetuppkoppling till sådant intrång. Uppsatsen har också klargjort vilka upphovsrättsintrång som kan aktualisera internetleverantörers ansvar, samt vilka åtgärder företagen kan tvingas vidta för att förhindra förevarande intrång. LÄS MER