Sökning: "EU-taxonomin"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet EU-taxonomin.

 1. 1. Förändring av hållbarhetsrapportering över tid UNDERSÖKNING AV SVENSKA BANKERS HÅLLBARHETSRAPPORTER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Broder; Martina Eliasson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsmålen SDG; ESG; EU-taxonomin; CONI-modell.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Hållbar utveckling har fått större utbredning i samhället. Hållbarhetsredovisning har således blivit ett verktyg för företag att redovisa hur man arbetar hållbarhetsfrågor. Till följd av utvecklingen inom hållbarhet har ett flertal instrument och ramverk upprättats. LÄS MER

 2. 2. ”I slutändan handlar det om avkastning” - En intervjustudie om hur EU-taxonomin påverkar fondförvaltares investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Karlsson; Julia Utbult; [2021-06-23]
  Nyckelord :EU taxonomy; fund managers; sustainability; management; investment profile; investment decisions;

  Sammanfattning : The EU taxonomy is gradually being implemented by companies and fund managers. The taxonomy aims to provide a clear description of the concept of "sustainability" and thus counteract false sustainability marketing, otherwise known as greenwashing. LÄS MER

 3. 3. EU taxonomin ur intressenternas perspektiv : En holistisk redogörelse för hur EU:s taxonomiförordning kan mottagas med den svenska skogsnäringen som belysande exempel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathias Johansson; William Clark; [2021]
  Nyckelord :EU taxonomin; EU Kommissionen; ESG; SFDR; gröna investeringar; hållbarainvesteringar; intressenter; reglering; skogsnäring;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar svenska aktörers mottagande och perspektiv på den kommande EU taxonomin. Dessa perspektiv har framlagts för att åskådliggöra en outforskad bild av hur svenska aktörer förhåller sig till, och förväntas påverkas, utav taxonomin. LÄS MER

 4. 4. A Green New World : How the Real Estate Sector is Working with Sustainable Financing in Regard to the EU Taxonomy

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sanna Backenroth; Casper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :EU Taxonomy; sustainability; sustainable finance; real estate finance; EU-taxonomi; hållbarhet; grön finansiering; fastighetsfinansiering;

  Sammanfattning : The EU Taxonomy is a new regulation produced to set a European standard for sustainable investments and to allocate capital for a sustainable transition. The Taxonomy aims to regulate several sectors, one of which is the real estate sector. LÄS MER

 5. 5. Initial Public Offering - att köpa grisen i säcken? : En kvalitativ studie om ESG:s roll vid värdering och prissättning av börsnoteringar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gustaf Borg; Tor Averland; [2021]
  Nyckelord :IPO; ESG; underpricing; IPO; ESG; underprissättning;

  Sammanfattning : Abstract: Title: Initial Public Offering - buying the pig in a poke? Authors: Tor Averland and Gustaf Borg Supervisors:Öystein Fredriksen Background and problem: The number of IPOs have broken new records throughout 2020 and early 2021 and the pace is still strong. At the same time numerous investors think that companies with sustainable businesses should be valued higher than those with non-sustainable businesses, whereas terms such as ESG have become popular, replacing previous terms such as CSR. LÄS MER