Sökning: "EUFOR"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet EUFOR.

 1. 1. SWEDISH MILITARY DEPLOYMENT IN THE EU. WHAT MOTIVES LIE BEHIND? A realist explanation how Sweden represented EU military missions in order to maintain relative power.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Brambo; [2019-04-18]
  Nyckelord :Military collaborations; Sweden; EU; CSDP; Realism; Normative power; Framing; ATALANTA; CHAD; ALTHEA; EUFOR;

  Sammanfattning : In the last few years security and defence policy has been increasingly prioritized in the EU and military collaborations are developing in different ways to deal with and adapt to the threats that the circumstances of the modern world present. The EU and many of its member states have more than twenty years of experience in joint military missions. LÄS MER

 2. 2. Skapar byråkratin inom EUFOR ett patologiskt beteende?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Markus Hellström; Fabian Barnekow; [2015]
  Nyckelord :EUFOR; Tchad CAR; Althea; patologiskt beteende; IO.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : EU:s militära fredsoperationer är något som växt fram under 2000-talet där, två av de största är operationen i Tchad/CAR och operation Althea. Vi har gjort en teoriprövande jämförande fallstudie mellan dessa operationer. LÄS MER

 3. 3. Nytta och moral : Hur motiveras svenska internationella insatser?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Magnus Johansson; [2012]
  Nyckelord :Svenska internationella insatser; Sverige; internationella insatser; retorik;

  Sammanfattning : Hur motiveras Sveriges deltagande i internationella insatser? Överväger nytta eller moral? Med utgångspunkt i klassisk retorik undersöks genom kvalitativ textanalys och komparativ metod hur deltagande i internationella insatser motiveras. Genom att studera övergripande och policygivande dokument undersöks hur den generella motivbilden är konstruerad, vilket därefter används till att utforma det analysverktyg som används för att undersöka och jämföra insatsspecifika motiv. LÄS MER

 4. 4. Military Co-(operation) of the EU Member States - A case study of Sweden, France, United Kingdom and Germany and their motivations for the use of force in the name of European Union

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adela Pezo; [2011]
  Nyckelord :EU Common Security and Defence Policy CSDP ; European Strategic Culture; Operation Concordia; Operation EUFOR DR Congo; Operation Atalanta ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The thesis contributes to the debate of an emerging European strategic culture on the use of force. This is highly relevant in order to understand the future development of the military operations within the Common Security and Defence Policy (CSDP). LÄS MER

 5. 5. Säkerhetspolitik i Förändring - En fallstudie över hur Svensk säkerhetspolitik har förändrats sedan inträdet i EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josef Refai; [2011]
  Nyckelord :Säkerhetspolitik; neutralitetspolitik; EUFOR; Tchad; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish security politics changed during the time when Sweden joined the European Union. This thesis analyse this transformation with focus on a military operation in Chad were Sweden attended. Sweden has been considered as a neutral actor in the context of military conflicts. This neutrality can even be traced back to the nineteenth century. LÄS MER