Sökning: "EUROCODE"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet EUROCODE.

 1. 1. The use of higher steel grades in building elements

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hampus Berggren; [2021]
  Nyckelord :Area reduction; Change of steel grade; Emission reduction; High strength steel; Higher steel grade; Steel;

  Sammanfattning : Structural steel is one of the main building materials used commercial. Its strength is its formality and high yield strength which allows less material overall. Steel is often divided into steel grades such as S275, S355, S420 and so forth. LÄS MER

 2. 2. Performance of joints for glued laminated timber exposed to the ISO fire temperature curve

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jesus Gil; [2021]
  Nyckelord :Glued laminated Timber; Structural fire engineering; Fire performance; standard ISO fire curve; Joints; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As society becomes more ecologically conscious there is a push toward the use of materials with a smaller environmental burden, one of these materials is glulam (GLT), which has gained a lot of traction in recent years not only for ecological reasons but for its ease in manufacture, transport, noise dampening, etc. The focus of this project was to evaluate the influence of different joint configurations on the fire performance of glulam members. LÄS MER

 3. 3. Modelling Time-Dependent Effects for Segmentally Constructed Prestressed Concrete Bridges

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Niclas Elfving; Joel Sunesson; [2021]
  Nyckelord :Concrete; Creep; Segmentally constructed; Prestressing; Post-tensioning; Viscoelastic; Eurocode; Finite Element; Shell elements; Beam elements; Time-dependant; Steel relaxation.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Tidsberoende effekter, såsom krypning, krympning och stålrelaxation, är ofta svåra att prediktera när det kommer till förspända betongkonstruktioner. Krypning som ett fenomen är komplicerat och förenklas därför i gällande byggnormer (Eurocode), för att underlätta konstruktörens arbete. LÄS MER

 4. 4. Klimatoptimering av källargrundläggning för större byggnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Martin Bitzén; John Jacobsson; [2021]
  Nyckelord :källarväggar; betong; kolstålsarmering; rostfri armering; grundläggning; Eurocode; exponeringsklasser; vattentäthet; sprickbredd; koldioxidutsläpp; enkätstudie; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Due to increased environmental and climate awareness, great emphasis has been placed on both research and development of environmental impact of buildings. Scientific research on climate optimization of both structural frames and floors is well developed. LÄS MER

 5. 5. Monitoring and Modelling of the Abiskojåkka Bridge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Kasper Furenstam; [2020]
  Nyckelord :Prestressed bridge; Abisko; Monitoring; thermal effects; FEM;

  Sammanfattning : The infrastructure of today is getting older and problems caused by deterioration over time is affecting the service life of these structures. In Sweden most of the existing bridges were constructed 60 to 70 years ago, rising the need to determine the state of health of the bridges as the maintenance costs will increase heavily. LÄS MER