Sökning: "EUTMR"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet EUTMR.

 1. 1. The protection of fictional characters: A study on how fictional characters can be protected under copyright and trade mark law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Johnsson; [2020]
  Nyckelord :copyright; trade mark; trademark; overlap; public domain; intellectual property; fictional character; EUTMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the entertainment industry continues to grow and fictional characters holding enormous value, this paper seeks to explain how the characters can be protected within the EU through copyright or the use of trade marks, and what the limitations to such protection might be. The paper is using a legal analytical method and looks at both the legislation and the case-law within the union, but also at doctrine and other jurisdictions to aid the interpretation where case-law is absent. LÄS MER

 2. 2. Funktionella element som registreringshinder : en undersökning av tillämpningen av det absoluta registreringshindret i art. 7.1 e) ii) varumärkesförordningen och dess förhållande till hybridkännetecken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Tibell; [2019]
  Nyckelord :Intellectual property law; European trade mark law; trade mark; functional elements; grounds for refusal; hybrid signs; shapes; technical result; immaterialrätt; europeiskt varumärkesrätt; varumärke; kännetecken; funktionella element; registreringshinder; hybridkännetecken; former; tekniskt resultat;

  Sammanfattning : Varumärkesrätten innefattar en bred definition av vilka kännetecken som kan konstituera ett varumärke, vilken inkluderar formen på en vara. När kännetecknet består av en varuform utgör således varan i sig kännetecknet och därmed varumärket. LÄS MER

 3. 3. Det varumärkesrättsliga förväxlingsriskskyddet för varuformer med funktionella inslag : Varuutstyrselmärket som grund för invändning mot tredje mans EU-varumärkesansökan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Gierlöff; [2019]
  Nyckelord :Relativa registreringshinder; Förväxlingsrisk; Skyddsomfång; Märkeslikhet; Funktionella varuformer; Utstyrselmärken; 3D-varumärken; Genomsnittskonsumenten; Särskiljningsförmåga; Frihållningsbehov; Dominerande beståndsdelar; Framträdande beståndsdelar; Särskiljande beståndsdelar; Försumbara beståndsdelar; Absoluta registreringshinder; Väsentliga särdrag; Tekniskt resultat; Intresseavvägningar;

  Sammanfattning : All three shape marks-exclusions in EUTMR art. 7 e) can be avoided by adding an essential element to a shape, which is not attributable to the conditions set out in the exclusions, such as a distinctive nonfunctional element. LÄS MER

 4. 4. Blurred Lines : The assessment of detriment to distinctive character in Europe and the requirement to prove a change in the economic behaviour of the consumer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Buster Sanderson; [2018]
  Nyckelord :European Union; Trademark Law; Reputed Trademarks; Detriment to distinctive character; Change in the economic behavior of the consumers;

  Sammanfattning : The extended protection offered to reputed trademarks in article 8(5) EUTMR and in particular the illusive concept of detriment to distinctive character has been causing difficulties for both legislators and courts throughout Europe since the concept was introduced by Frank Schechter in 1927. Detriment to distinctive character, or blurring as it also called, has undergone several changes since its implementation in the first trademark regulation due to case law from the CJEU and no case has had a bigger impact in this area than the Intel judgement. LÄS MER

 5. 5. Tullens ingripanden mot förfalskade varor - EU-rätten om varumärkesförfalskningar under transit

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ebba Svenburg; [2016]
  Nyckelord :immaterialrätt; varumärkesförfalskningar; varumärkesförordningen; EUTMR; förfalskade varor; transit; tullåtgärder; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Oerhörda mängder varor kommer till EU:s gränskontroller varje dag. Kontrollerna bör hanteras snabbt och effektivt för att attrahera handel med vår union – och samtidigt hålla goda standarder vad gäller kontrollen av säkerheten och lagligheten av de produkter som förs in i EU. LÄS MER