Sökning: "EVELINA 2011"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden EVELINA 2011.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att förebygga polyfarmakologisk behandling hos äldre patienter : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Evelina Dahlin; Emma Gunnarsson; [2022]
  Nyckelord :förebygga; polyfarmaci; samverkan i team; säker vård; äldre 65 ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Polyfarmaci hos äldre är ett av vårdens stora problemområden. Många äldre patienter är missnöjda med det höga antalet tabletter de konsumerar. Polyfarmaci kan leda till negativa konsekvenser som exempelvis fall, konfusion och sjukhusinläggningar. LÄS MER

 2. 2. Applying Principles of Game Design to User Interface

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för speldesign

  Författare :Evelina Venngren; [2021]
  Nyckelord :Game design principles; user interface design principles; usability; user satisfaction;

  Sammanfattning : This thesis investigates how principles of game design can be applied to a PC game settings menudesign to make the interaction fun and enhance the user satisfaction of interaction and navigation.Through exploring the question “How can principles of game design be applied to UI design inorder to enhance the user satisfaction of interacting with an interface?” it might be possible to addto the experience of using UI without removing any of the usability goals that is customary today. LÄS MER

 3. 3. Gaming Disorder : En kritisk diskursanalys över debatten kring konceptualiseringen av en diagnos för problematiskt digitalt spelande (PDS) mellan åren 2011 och 2021.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Johan Lindeberg; Evelina Brantedal; [2021]
  Nyckelord :internet gaming disorder; DSM-5; gaming disorder; ICD-11; WHO; problematic digital gaming; diagnosis; experts; debate; critical discourse analysis; internet gaming disorder; DSM-5; gaming disorder; ICD-11; WHO; problematiskt digitalt spelande; diagnos; experter; debatt; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att lyfta maktperspektivet genom en kritisk diskursanalys av debatten kring konceptualiseringen av en diagnos för problematiskt digitalt spelande (PDS). Som professionella inom socialt arbete är PDS ett högaktuellt problem som nyligen har fått en ny officiell diagnos; Gaming Disorder, som ett nytt verktyg i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Community Garden Streetscapes : promoting social cohesion between the formal city and the informal settlements in Hurlingham, Buenos Aires

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Backlund; Evelina Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :community garden; social cohesion; informal settlements; urban agriculture; streetscapes; streetscape design; Buenos Aires;

  Sammanfattning : Urbanisation causes challenges related to environmental issues and social conflicts (Sijmons 2010; Elmqvist et al. 2018). On a local level, in the informal settlements of Hurlingham in Greater Buenos Aires, it is expressed through unequal distribution of urban land, severe floodings and segregation (Janches 2020a; van de Berg 2018). LÄS MER

 5. 5. LÄRA UT KREATIVITET : Hur mellanstadielärare i sin undervisning kan bidra till att utveckla elevers kreativitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Evelina Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :kreativitet; lärandeprocess; utbildning; mellanstadie;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket (2011) är det skolans uppdrag att utveckla elevers kreativitet. Ändå saknas konkreta förslag på hur detta ska implementeras. I samband med arbetet med en masteruppsats 2016 undersökte författaren av denna studie elevers kreativitet på mellan- och högstadiet vid en skola i Uppsala (Lundqvist, 2016). LÄS MER