Sökning: "EVP"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet EVP.

 1. 1. Medarbetarskap inom IT-branschen. En undersökning om hur medarbetarskap upplevs av anställda och påverkar deras vilja att stanna i ett företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Andersson; Emil Forssell; [2022-02-16]
  Nyckelord :Medarbetarskap; medarbetare; management; ledarskap; Employer Branding; EVP;

  Sammanfattning : IT-branschens ständiga tillväxt och konstanta jakt på relevant spetskompetens, leder till ökande konkurrens mellan arbetsgivare. Hög personalomsättning blir den oundvikliga effekten för arbetsgivare som misslyckas att erbjuda sin personal en arbetsplats värd att stanna på. LÄS MER

 2. 2. Hur uppfattas ett attraktivt sjuksköterskeyrke?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel Kindberg; David Holm; [2022]
  Nyckelord :EVP; employer branding; employer branding value proposition; employee value proposition; attractive work; nurses; EVP; employer branding; employer branding value proposition; employee value proposition; attraktivt arbete; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare undersökningar visar att det råder brist på sjuksköterskor inom 20 av totalt 21 regioner i Sverige. Det är en problematik som regioner behöver hantera och möta. Bristen på sjuksköterskor bör därför betraktas som ett fortsatt problem och är därför relevant att studera. LÄS MER

 3. 3. Hur attraherar man talanger under en global kris? : En kvalitativ studie om hur IKEA Retail Sverige har attraherat talanger under Covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Gustafsson; Josefin Mårtenson; [2022]
  Nyckelord :Talent Management; Employer Branding; Employee Value Proposition; EVP; IKEA; COVID-19; kris;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar definition och attraktion av så kallade “talanger”. Det identifierade problemet är organisationers utmaningar med att attrahera individer med önskvärd kompetens på en konkurrensutsatt marknad. Vidare utvecklas problemet när det samtidigt uppstår en global kris i form av en Covid-19 pandemi. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxnas syn på attraktiva arbetsgivare : En kvantitativ undersökning om hur man som arbetsgivare ska arbeta för att attrahera och behålla Unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Bergström; Erica Jansson; [2021]
  Nyckelord :Employer branding; Employer Value Proposition EVP ; Unga vuxna; könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att öka kunskapen kring hur organisationer kan använda sig av Employer branding för att bli en attraktiv arbetsgivare i syfte att attrahera och behålla Unga vuxna samt att undersöka om det finns några skillnader mellan Unga vuxna män och kvinnor i vad de värderar hos en attraktiv arbetsgivare. Begreppet Unga vuxna har i den här uppsatsen avgränsats till individer mellan 18-29 år. LÄS MER

 5. 5. Employer Branding – An ongoing Change and Translation - A qualitative article of how consultants translate their ideas of Employer Branding and act upon them in practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Cajsa Holm; Arlinda Pllana; [2020-06-22]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Branding Practices; Employer Value Proposition - EVP; Employer Branding Consulting; Translation;

  Sammanfattning : This article aims to analyse how an Employer Branding consultancy firm strategically works with identifying and implementing Employer Branding into other organisations. A case study was conducted using primarily 16 semi-structured interviews between Employer Branding Specialists, Senior Managers, and Partners, as well as document analysis, digital- and physical observations. LÄS MER