Sökning: "EXAMENSARBETE inom mikrobiologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden EXAMENSARBETE inom mikrobiologi.

 1. 1. BIOMEDICIN SOM PROFILUTBILDNING - Mot en ämnesdidaktisk modell för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ahnders Franzen; [2009]
  Nyckelord :Biomedicin; begreppsförståelse; ämnesdidaktisk modell; entreprenöriellt lärande; empirisk undersökning; vardagskunskap.;

  Sammanfattning : Biomedicin kan betraktas som den teoretiska grenen av ämnet medicin. Inom ämnet utnyttjas kunskaper inom kemin och biologi, för att studera människokroppens uppbyggnad och funktion såväl vid hälsa som vid sjukdom. Ämnesområdet studerar också alla organisationsnivåer i människokroppen från molekyl till organism. LÄS MER

 2. 2. Development of a DNA-extraction method from cereal samples for PCR-detection and identification of potentially thricothecene-producing Fusarium species.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Frank Hammar; [2005]
  Nyckelord :Cereals; mycotoxins; tri5-gene; fungi; food quality;

  Sammanfattning : Unwanted fungal growth is one of the most common causes of food spoilage throughout the world, and is causing health risks for both humans and animals and economical losses for the food- and agricultural industries. In Europe the mycotoxin producing Fusarium species F. sporotrichioides, F. culmorum, F. LÄS MER