Sökning: "EXAMENSARBETE projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden EXAMENSARBETE projektledning.

 1. 1. Examensarbete : Skillnader mellan teoretisk, planerad och praktiskt genomförd projektledning inom anläggningsbyggande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Projektledning; bygg- och anläggningssektorn; planeringsprocess; projektstyrning;

  Sammanfattning : The Swedish population is growing and is expected to hit 11 million in 2025, at the same time there is a lack of residence. Beside the need to construct residence there is also a need for increased infrastructure for a growing city. LÄS MER

 2. 2. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för Byggprojektledning : Ett Kommunikation & Samarbetsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mosteffa Al-Kahwati; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Construction Project Management; BIM; Building Information Modeling; Communication; Collaboration.; Projektledning; Byggprojektledning; BIM; Building Information Modeling; Kommunikation; Samarbete.;

  Sammanfattning : Nya möjligheter inom kommunikation och samarbete är en stor drivkraft gällande utvecklingen av digitala verktyg inom byggbranschen. I dagens byggprojekt har byggherrens projektledare en kritisk roll för att projekt ska genomföras framgångsrikt, och inom denna roll är kommunikation och samarbete två centrala delar. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhet inom projektledning : En kvalitativ studie om hur hållbarhet implementeras och kommuniceras i ett projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rickard Kokkonen; Jesper Persson; [2020]
  Nyckelord :Project management; Sustainability; Decision making; Communication; Projektledning; Hållbarhet; Beslutsfattning; Kommunikation;

  Sammanfattning : Title: Sustainability in project management - A qualitative study about how sustainability is implemented and communicated in a project. Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Rickard Kokkonen and Jesper Persson Supervisor: Benny Berggren and Agneta Sundström Date: 2020 - June Purpose: The aim of this study is from a project management point of view contribute with a deeper understanding on how sustainability is implemented and communicated through all stages of a project and create a theoretical model. LÄS MER

 4. 4. How Global and Virtual Teams are Efficiently Managed by Project Managers : From a Construction Management Perspective

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Matilda Bernehjält; Isabella Carlbom; [2020]
  Nyckelord :Global Virtual Teams; Cultural Diversity; Virtual Work Settings; Communication; Project Management; Globala virtuella team; kulturell diversitet; virtuellt arbetssätt; kommunikation; projektledning;

  Sammanfattning : The acceleration of globalisation has forced companies to cope with its propulsion in order to become more competitive and internationalised, an internationalisation that creates the importance of knowing how to manage global and virtual teams (GVT). The knowledge in the area today has shown to be vague, generalised and hard to grasp, especially for the unexperienced GVT-project manager. LÄS MER

 5. 5. Exploring the non-technical challenges : A case study of identity and access management projects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pontus Engström; [2019]
  Nyckelord :IAM-project; IS IT project; project management; organizational change; challenges; IAM projekt; IS IT projekt; projektledning; organisatoriska förändringar; utmaningar;

  Sammanfattning : The implementation of an Identity and Access Management (IAM) solution is a complex process to manage, consuming multiple years and involves organizational changes. In its nature, several challenges tend to appear to different stakeholders involved in the process. LÄS MER