Sökning: "EXAMENSARBETE projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden EXAMENSARBETE projektledning.

 1. 1. INTI : En automatiserad ljudupplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Victor Guzmán Bacarreza; Claes Andersson; [2021]
  Nyckelord :Smart home; Location identification; Smart home market; Automatization.; Smarta produkter; Platsidentifiering; Smart marknaden; Automatisering.;

  Sammanfattning : The thesis INTI was founded by the members of the project, because they had a great common interest for development of smart electronic products, which today is classified as smart home products. The founders used their experience and knowledge that they had acquired in their three years at Halmstad University. LÄS MER

 2. 2. Vidareutveckling av djurtransportbox : Produktutveckling och FEM-beräkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Maja Johansson; Alexandra Persson; [2021]
  Nyckelord :Finita elementmetoden; Hållfasthetberäkning; CAD; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Sigma Industry South AB i Jönköping är ett konsultföretag som hjälper Jönköpingsregionens produktionsbolag med olika uppdrag inom produktutveckling, industriell design, processteknik, beräkning, produktionssystem och projektledning. Husqvarna AB, Fagerhult, Thule Group och Saab AB är exempel på företag som hyr konsulter till uppdrag av Sigma i Jönköping. LÄS MER

 3. 3. Measuring Performance in Large Scale Agile Software Development Projects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Evelina Magnusson; Moa Westlund; [2021]
  Nyckelord :Agile Software Development Projects; Embedded System; Project Management; Progress Tracking; Performance; Project Success; Agila mjukvaruutvecklings projekt; Inbyggda system; Project Styrning; Spårning av framsteg; Prestanda; Projekt framgång;

  Sammanfattning : The increased usage and need for software as part of products has challenged traditional project management, nevertheless for hardware heavy organisations that are used to rely on the linear prediction and tracking of project outcomes. The developments in projects with embedded systems have countless dependencies and almost impossible to predict. LÄS MER

 4. 4. Examensarbete : Skillnader mellan teoretisk, planerad och praktiskt genomförd projektledning inom anläggningsbyggande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Projektledning; bygg- och anläggningssektorn; planeringsprocess; projektstyrning;

  Sammanfattning : The Swedish population is growing and is expected to hit 11 million in 2025, at the same time there is a lack of residence. Beside the need to construct residence there is also a need for increased infrastructure for a growing city. LÄS MER

 5. 5. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) för Byggprojektledning : Ett Kommunikation & Samarbetsverktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Mosteffa Al-Kahwati; [2020]
  Nyckelord :Project Management; Construction Project Management; BIM; Building Information Modeling; Communication; Collaboration.; Projektledning; Byggprojektledning; BIM; Building Information Modeling; Kommunikation; Samarbete.;

  Sammanfattning : Nya möjligheter inom kommunikation och samarbete är en stor drivkraft gällande utvecklingen av digitala verktyg inom byggbranschen. I dagens byggprojekt har byggherrens projektledare en kritisk roll för att projekt ska genomföras framgångsrikt, och inom denna roll är kommunikation och samarbete två centrala delar. LÄS MER