Sökning: "EXAMENSARBETE projektledning"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden EXAMENSARBETE projektledning.

 1. 1. Development of an International Expansion Framework for Transportas a Service Start-ups : Empirical Review in the German Transport Market

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gregor Lamprecht; Timo Huber; [2022]
  Nyckelord :Transport as a Service; Internationalisation; Market Entry; International Expansion; Expansion Framework; Transport Industry; Road Freight Industry; Growth Strategy; Servitization; Transport as a Service; Internationalisering; Marknadsinträde; Internationell expansion; Expansionsram; Transportbranschen; Vägfraktbranschen; Tillväxtstrategi; Servitization;

  Sammanfattning : With the transport sector being one of the major contributors to global CO2 emissions and a projected growth of emissions by another 16 percent until 2050, the need for new innovative and sustainable solutions for the transport industry arises. These endeavours are what emerging start-up enterprises want to deliver with their novel Transport as a Service business model. LÄS MER

 2. 2. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER

 3. 3. Utöka Afrys kundkrets med hjälp av tjänstedesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Malin Axelsson; [2022]
  Nyckelord :tjänstedesign kundkännedom designprocess design;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Afry som är ettinternationellt ingenjörs- och design företag. Afry uttryckte att deville lägga upp en ny markandsföringsplan för att nå fler kunder. Idagsläget är majoriteten av deras kunder från den offentliga sektornoch vill nu istället öka mängden kunder från den privata sektorn. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av ventilationssystem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik (MTM)

  Författare :Simon Wessling; Filip Kellerman; [2022]
  Nyckelord :ventilation; examensarbete; Kellerman; Wessling; Razorback Engineering AB; Malmö universitet; ex-arbete; Produktutveckling och design;

  Sammanfattning : A company by the name Razorback has a room with two vacuum pumps. This room gets uncomfortably hot on work days, while another room does not have any heating system at all. The purpose of this project is to contain the excess heat and ventilate it to the cold room. LÄS MER

 5. 5. INTI : En automatiserad ljudupplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Victor Guzmán Bacarreza; Claes Andersson; [2021]
  Nyckelord :Smart home; Location identification; Smart home market; Automatization.; Smarta produkter; Platsidentifiering; Smart marknaden; Automatisering.;

  Sammanfattning : The thesis INTI was founded by the members of the project, because they had a great common interest for development of smart electronic products, which today is classified as smart home products. The founders used their experience and knowledge that they had acquired in their three years at Halmstad University. LÄS MER