Sökning: "EXAMENSARBETE strategisk kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden EXAMENSARBETE strategisk kommunikation.

 1. 1. ÄVEN OM DET INTE ÄR SANT SÅ ÄR DET EN BRA HISTORIA En studie om storytelling inom den svenska modebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anders Johansson; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examinationsarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Vt 2017Handledare: Orla VigsøKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 38Antal ord: 14 980Nyckelord:Storytelling, strategisk kommunikation, marknadsföring,differentiering, retorik, myter, modebranschenSyfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur olika företag inom den svenskamodebranschen använder sig av och ser på fenomenet storytelling.Teori: Storytelling som strategisk kommunikation, retorikens grund, storytellingensperspektiv, differentiering samt myterMetod: Kvalitativa respondentintervjuerMaterial: Tre respondenter från tre olika företag inom den svenska modebranschenResultat: Det övergripande resultatet visar att respondenterna framför allt använder sinstorytelling för extern påverkan. LÄS MER

 2. 2. URBANISERINGENS OFFER BERÄTTAR En studie av strategiskt berättande i krympande landsbygdskommuner i Norrlands inland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lars Teglund; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt2017 Handledare: Magnus Fredriksson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 43 Antal ord: 15 605 Nyckelord:Strategiskt berättande, strategisk kommunikation, deltagarorienterad kommunikation, landsbygdskommuner, kommuner, rationalitetsprinciper, aktantroller, agentroller, hyckleri Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur kommuner konstruerar berättelser för att framställa en positiv bild av kommunen, när dess faktiska verklighet framstår som negativ. Teori: Blandning av aktantroller (Greimas, 1966), agentroller (Propps, 1968) för att undersöka berättelsestrukturen, och Boltanski och Thévenots (2006) rationalitetsprinciper för att blottlägga vilka värden som realiseras. LÄS MER

 3. 3. INNOVATION OCH LEGITIMITET En diskursanalys av de svenska landstingens innovationsstrategier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ann Bergermo; [2017-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500Nivå:GrundnivåTermin/år:Ht/2016Handledare:Magnus FredrikssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:49Antal ord:17 007Nyckelord:Legitimitet, diskurs, innovation, landsting, strategisk kommunikationSyfte:Mot bakgrund av det ökade användandet av begreppet innovation i dagens samhälle är syftet med studien att undersöka hur de svenska landstingen legitimerar sina innovationsstrategier genom språket samt hur de hanterar konflikter mellan olika typer av legitimitetsanspråk.Teori:Studiens teoretiska utgångspunkt är Van Leeuwens legitimeringsteori. LÄS MER

 4. 4. Från ett nytt perspektiv - En kvalitativ studie om influencer marketing från en influencers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ellen Westerberg; Max Flytström; [2017]
  Nyckelord :Influencer marketing; influence; celebrity endorsement; Third party endorsement; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Från ett nytt perspektiv Influencer marketing beskriver marknadsföringstekniken då företag använder inflytelserika och kända personer för att effektivt sprida ett budskap. Inom influencer marketing verkar de budskapspridande individerna, influencers, på de digitala plattformar som kallas sociala medier, däribland forum som Instagram, Facebook och Snapchat. LÄS MER

 5. 5. Medborgardialog på kommunikationssidan En kvalitativ studie om strategisk kommunikation kring temporära bostäder i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sandra Stenvall Efraim; [2016-09-08]
  Nyckelord :symmetrisk kommunikation; Medborgardialog; dialog; diskussion; förhandling; offentlighetsprincipen; temporära bostäder; kritisk-pr;

  Sammanfattning : Titel: Medborgardialog på kommunikationssidan – En kvalitativ studie om strategisk kommunikation kring temporära bostäder i GöteborgFörfattare: Sandra Stenvall EfraimKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, examensarbete 15 hp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2016Handledare: Gabriella SandstigExaminator: Orla VigsöKursansvarig: Malin SveningssonAntal ord och sidor: 15 831 ord, 37 sidorSyfte: Syftet med studien är att undersöka hur Göteborgs Stad planerat för och säger sig arbeta med, samt praktiskt arbetar med, medborgardialog i fallet med de temporära bostäderna.Metod: Kvalitativ studie med informant- och respondentintervju samt kvalitativ textanalysMaterial: En informantintervju, två kvalitativa respondentintervjuer samt kvalitativtextanalys av de storstädernas huvudsakliga kommunikationsstadgarHuvudresultat: Denna studie har visat att Göteborgs Stad kommunicerar utifrån en asymmetrisk tvåvägskommunikation, där sändaren/kommunen är överordnad mottagaren/medborgarna. LÄS MER