Sökning: "Early Modern History"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden Early Modern History.

 1. 1. Medicinalstyrelsens disciplinnämnd – i vems tjänst? : En studie av ärenden till Medicinalstyrelsens disciplinnämnd åren 1947 och 1951

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Moa Hanson; [2022]
  Nyckelord :Medicinhistoria; Sverige; Medicinalstyrelsen; Medicinalstyrelse; Disciplinnämnd; Läkare; Disciplin; Etik; Ethos; Yrkesidentitet; Paternalism; Patient-läkarrelation;

  Sammanfattning : The role of physicians in Swedish society changed dramatically in the 19th century. The need for people not only to be healthy, but also to be seen as healthy by society gave physicians a power that often has been compared to the power of the clergy in early modern era. LÄS MER

 2. 2. Den kvinnliga konstnärens övergång från amatör till professionell i Italien under början av 1900-talet. : De första kvinnliga utställningarna och en studie om Tyra Kleens nätverksrelation i Rom.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Chiara Castrenzi; [2022]
  Nyckelord :female artists; female association; Tyra Kleen; Italy; Donne artiste; Tyra Kleen; associazionismo femminile; Italia; Società delle Artiste; Kvinnliga konstnärer; Tyra Kleen; kvinnoförening; Italien;

  Sammanfattning : The essay describes the transition of female artists from amateur to professional through an analysis of female participation in professional exhibitions during the early 20th century in Italy. Specifically, it examines the history of the Società delle Artiste, the group of pioneers who want to identify themselves in the field of professional art, and the first two exclusively women's international exhibitions organized in Italy. LÄS MER

 3. 3. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Öberg; [2022]
  Nyckelord :egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Sammanfattning : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. LÄS MER

 4. 4. "Mine hips doth not bear false witness" : En undersökning av historiebruk och porträtteringen av medeltiden på sociala medier via #MedievalTikTok

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maja Svensson; [2022]
  Nyckelord :Middle ages; Netnography; Social Media; TikTok; Use of History.; Historiebruk; Medeltiden; Netnografi; Sociala medier; TikTok.;

  Sammanfattning : This essay aim to study the hashtag and trend #MedievalTikTok, popular on the TikTok mobileapplication starting late summer 2020. The trend will get looked at through concepts like use of history (historiebruk). Some of the main ways the trend uses history is for entertainment, socialization and commercialization. LÄS MER

 5. 5. American representations of Mexico in the early 1900s : stereographs portraying the other’s modernity and backwardness

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mediehistoria

  Författare :Kathya Ninette Nordin; [2022]
  Nyckelord :Media History; Orientalism; Stereoscope; Visual analysis; Stereograph; Mexico; USA; Social Sciences;

  Sammanfattning : The thesis presents the late 19th-century observers as a part of a highly visualized society able to connect with distant places through a very popular visual medium. The stereoscope provided a three-dimensional experience intended for entertainment and education. The thesis focuses on how American stereographic companies portrayed Mexico. LÄS MER