Sökning: "Early childhood learning"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden Early childhood learning.

 1. 1. EARLY CHILDHOOD CARE AND EDUCATION AND CHALLENGES OF PRESCHOOL TEACHERS IN RURAL INDI

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Shalini Katoch; [2022-01-27]
  Nyckelord :early childhood education; challenges of preschool teachers; India;

  Sammanfattning : Aim: The Aim of this qualitative study is to contribute to the research on the preschool teacher’s experiences and challenges of curriculum implementation and give the opportunity to teacher’s voices to be heard. Through preschool teacher’s experiences, the study intends to identify patterns of similarity in order to understand the challenges preschool teachers face in implementing curriculum for underprivileged children in rural India. LÄS MER

 2. 2. Att göra geggamoja till ett lärotillfälle om blandning och separation : En kvalitativ studie om användningen av organiserande syften för didaktisk analys och design av kemiundervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Lina Fahlgren; Sara Jansson; [2022]
  Nyckelord :Action research; chemistry; didactic models; early childhood education; organizing purposes; Aktionsforskning; didaktiska modeller; förskola; kemi; organiserande syften;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to the increase of knowledge about how the didactic model “organizing purposes” can be utilized within a preschool environment, as support in didactic analysis and design of exploratory teaching of the chemistry concepts: mixing and separating. In this study we have implemented the research approach action research and within this framework exemplified how the didactic model organizing purposes can be used as support in the planning, implementation, and evaluation of teaching. LÄS MER

 3. 3. Utilizing digital technology in teaching practices in kindergarten in Finland

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Manthoula Bountri; [2021]
  Nyckelord :digital technology; utilization; early childhood educators; teaching practices; children’s learning; kindergarten;

  Sammanfattning : The present study aims to investigate early childhood educators' experiences with digital technology and its integration in their teaching practices in kindergartens in Finland and their beliefs on the impact on children's learning. Digital technology has already influenced various aspects of life, and it would be inevitable not to impact Early Childhood Education settings. LÄS MER

 4. 4. An automatic storytelling system based on natural language processing

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Yuhua Chen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the rapid development of science and technology, high technology tools have been widely used in educational field. Recent studies reported thatintelligent social robots are being widely used in early childhood education. Artificialintelligence technology is playing a crucial role in the application of robots. LÄS MER

 5. 5. Lära av Lanthöjden - Om att bygga med landsbygdens attraktionskraft

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ellen Fällström; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : När jag började fundera över hur jag skulle ta mig an min sista tid på arkitektskolan visste jag tidigt att jag ville arbeta med landsbygden. Dels för att större delen av projekten i min utbildning varit förlagda till urbana miljöer och jag såg det därför som en möjlighet att arbeta med en annan typ av plats och frågeställningar. LÄS MER