Sökning: "Early school leaving"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Early school leaving.

 1. 1. Främjande av skolnärvaro hos elever med hemmasittarproblematik i grundskolans senare år : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karl Ardeberg; [2020]
  Nyckelord :Early school leaving; ESL; school dropout prevention; school motivation; linguistic availability; KASAM; Hemmasittare; problematisk frånvaro; närvarohöjande åtgärder; motivation i skolarbetet; språklig tillgänglighet; KASAM;

  Sammanfattning : Nedanstående systematiska litteraturstudie är en studie av forskning rörande hemmasittarproblematik i grundskolans senare skolår. Syftet för studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vilka arbetssätt och förhållningssätt som aktuell forskning lyfter fram som framgångsfaktorer för att bryta hemmasittarproblematik och främja närvaro och motivation hos elever i grundskolans senare år i riskzon för permanentad frånvaro och utebliven gymnasiebehörighet. LÄS MER

 2. 2. Gemensam plats som gemensam nämnare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Paula Fredh; [2018]
  Nyckelord :socialt kapital; hållbar utveckling; medborgardialog; integration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta arbete syftar till att fokusera på social hållbar utveckling, och hur man med hjälp av olika metoder kan förbättra förutsättningarna för en god livsmiljö för invånarna i Arlöv. Arlöv är en tätort belägen i Burlövs kommun, som ligger mellan Malmö och Lund. LÄS MER

 3. 3. Förändring under motstånd. : En explorativ studie om socialsekreterares och enhetschefers syn på sin och socialtjänstens roll i arbetet mot radikalisering och våldsbejakande extremism.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jan Żelechowski; Ludwig Turesson; [2018]
  Nyckelord :Radicalization; violent extremism; social services; actionplan; prevention; Radikalisering; våldsbejakande extremism; socialtjänst; handlingsplan; förebygga;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine what judicial and profession related obstacles and difficulties that arise due to the role that social services have in preventing radicalization and violent extremism and what views social service workers and managers have regarding their involvement in this work. Specifically, the aim of the paper was to explore the understanding social services professionals have about the phenomenon that is radicalization and violent extremism and how this impacts the service they provide to individuals. LÄS MER

 4. 4. Nya Trollbäck skolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Peter Högås; [2016]
  Nyckelord :Centralparken; Trollbäcken; Tyresö; Arkitektur; Utbildning; Grundskola; Tegel; Trä; Byggnad; Lärandemiljö;

  Sammanfattning : Tidiga tankar som kretsade kring projektet var att en skola självfallet ska ha en känsla av gemenskap, samtidigt eftersom skolan är för månaga en starkt laddad miljö även måste kännas säker och skapa en känsla av trygghet och tillhörande. Därför är årskursernas basrum eller ’’hem klassrum’’ placerade i tre olika delar av byggnaden och kring skolagården. LÄS MER

 5. 5. Expectations and Experiences : A qualitative study on expectations role on turnover intentions as nursing students transitions into the role of a practicing nurse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Henrik Jonsson; Rasmus Höjer; [2016]
  Nyckelord :Nurses; Expectations; Job Satisfaction; Turnover Intentions; Transitions;

  Sammanfattning : The world, including Sweden, is suffering from a shortage of nurses. The nurse shortage is caused by many factors, including an aging population causing a rise in demand, considerably fewer applicants for high school nursing programs, and a large wave of retirement as the baby boomers are leaving the work force. LÄS MER