Sökning: "Early sport specialization"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Early sport specialization.

 1. 1. Patellofemoral smärta relaterat till överbelastning och dess behandling hos barn och unga - en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Andreas Danielsson; Timothy Teichter; [2020]
  Nyckelord :Patellofemoral pain; Anterior knee pain; Early sport specialization; Adolescent; Systematic review as topic; Physical therapy modalities; Patellofemoral smärta; Främre knäsmärta; Tidig sportspecialisering; Ungdomar; Systematisk översikt som ämne; Fysioterapimodaliteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patellofemoral smärta (PFS) är vanligt förekommande hos idrottsaktiva barn och ungdomar vilket kan leda till långvariga besvär och till att barn slutar vara fysiskt aktiv. Individuell fysioterapeutisk behandling används ofta inom primärvården för att tackla detta problem. LÄS MER

 2. 2. Kampsportsutövaren och självbestämmandeteorin: en studie om svenska tonåringars motivation till att träna taekwondo

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anton Samawi; [2019]
  Nyckelord :Self-determination theory; Sports; Adolescents; Motivation; Dropout; Coach-athlete relationship.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate which motivational factors cause teenagers to remain in competitive taekwondo. Some teenagers, especially during high school seem to experience serious difficulties maintaining motivation towards sport. LÄS MER

 3. 3. En brottningsmatch med olika förutsättningar : En kvantitativ studie av brottarnas väg till det svenska landslaget

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Malin Stempel; Emanuel Ålund; [2018]
  Nyckelord :commercialization; professionalization; socioeconomic; specialization; wrestling; brottning; kommersialisering; professionalisering; socioekonomi; specialisering;

  Sammanfattning : Sports are changing along with the development of society; commercialization and professionalization of the sports movement is today demanding more of the athletes than before. These demands have created a trend of early specialization, not only amongst the biggest global sports, but also the less practiced ones. LÄS MER

 4. 4. Är tidig specialisering vägen till landslaget? : Konståkares och truppgymnasters erfarenheter kring specialisering

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gabriela Westermark; Moa Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Early; Specialization; Figure; Skating; Teamgym; National; Team; Tidig; Specialisering; Konståkning; Truppgymnastik; Landslag; tränarlänkkonståkning; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka om tidig specialisering är en förutsättning för att uppnå elitnivå inom de estetiska idrotterna konståkning och truppgymnastik samt försöka få en förståelse för vilka för- och nackdelar tidig specialisering kan tänkas få för individen och den framtida elitkarriären. Följande frågeställningar skall besvaras i studien: Hur ser idrottsbakgrunden ut för samtliga landslagsutövarna inom konståkning och truppgymnastik? Hur beskriver landslagsutövarna sin idrottskarriär, inklusive eventuell specialisering och diversifiering? Metod En deduktiv enkät med totalt 7 frågor skickades ut till de 34 landslagsutövarna för att få en överblick över/kring hur deras idrottsbakgrund såg ut. LÄS MER