Sökning: "Earnings Management"

Visar resultat 11 - 15 av 203 uppsatser innehållade orden Earnings Management.

 1. 11. Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lüning; Fredrik Östlind; Gustav Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Manipulerar riskkapitalisterna? - En studie om redovisningsmanipulation vid börsintroduktioner i Sverige Seminar date: 17 January 2019 Course: FEKH69, Bachelor’s Degree Project in Accounting Undergraduate Level, Business Administration Undergraduate Level, 15 University Credits Points Authors: Christian Lüning, Fredrik Östlind, Gustav Nilsson Advisor: Peter W Jönsson Key words: Earning management, Initial Public Offering (IPO), Private equity/Venture capital, Arbitrary accruals, Non-PE backed companies Purpose: The purpose of the study is to examine if private equity-backed companies that lists on the stock exchange uses earning management to a higher degree than companies with different ownership. Methodology: Financial data is retrieved from Bloomberg Terminal. LÄS MER

 2. 12. Resultatmanipulering kring lock-up periodens utgångsdatum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Thelander; Gustaf Kjellström; Julie Yu; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Earnings management; Lock-up; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det förekommer resultatmanipulering i kvartalen före och under lock-up periodens utgångsdatum. Vidare är syftet att undersöka om det existerar en skillnad i mängden resultatmanipulation mellan Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market. LÄS MER

 3. 13. Earnings management research design - An evaluation of aggregate and specific accruals models

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Carl-Hugo Alhanko; Cecilia Hällzon; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; Model design; Accruals models; Opportunistic behaviour;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate whether accruals models are useful to detect earnings management in listed Swedish companies. We analyse the ability of aggregate and specific accruals models to detect manipulation, to provide unbiased estimates of discretionary behaviour and to identify known cases of accruals fraud. LÄS MER

 4. 14. Beneish m-score : att identifiera manipulation i svenska bolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Eskilstorp; Sofi Olsson; Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Beneish m-score; earning managment; manipulation; Beneish m-score; earning managment; manipulation;

  Sammanfattning : Studien som presenteras är en kvantitativ studie utförd på Högskolan i Borås. Syftet medstudien är att fastställa om Beneish m-score kan användas för att identifiera manipulation i svenska aktiebolag. I princip alla bolag använder sig av någon form av earnings management. LÄS MER

 5. 15. Combining Value and Quality on the Swedish Equity Market: Does it hold over time?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Jacob Hesslevik; Victor Wolf; [2019]
  Nyckelord :Magic Formula; Value Investing; Abnormal Returns; Efficient Market Hypothesis; Portfolio Management;

  Sammanfattning : The ultimate goal of many investors is to achieve alpha. Yet, most of them are unable to do this on average. Strategies achieving anomalous effects relating to e.g. LÄS MER