Sökning: "Earnings Management"

Visar resultat 16 - 20 av 298 uppsatser innehållade orden Earnings Management.

 1. 16. Political Risk & Earnings Quality : An analysis of political effects on earnings management

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Hawborn Dahlstedt; [2019]
  Nyckelord :Political risk; Uncertainty; Earnings quality; Earnings management;

  Sammanfattning : The high level of political risk might enhance the information asymmetry between managers and stakeholders, therefore leading to increased opportunity for earnings management activities, which depress the usefulness of financial information. On the other hand, times of high political uncertainty possibly increase the demand for information among stakeholders, consequently leading to enhanced scrutiny and fewer earnings management activities. LÄS MER

 2. 17. “The Numbers Game” : En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Navid Ahmadi; Sherdor Baratov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: “The Numbers Game” - En studie om effekterna av revisionskommitténs sammansättning och arbetsprocess på resultatmanipulering i svenska börsbolag   Bakgrund: Företagsledningens tendens till att ägna sig åt resultatmanipulering är ett välkänt problem som har diskuterats i litteraturen. En revisionskommitté är en av kontrollmekanismerna som inrättas för att bl. LÄS MER

 3. 18. Resultatjustering & SBO : Vad avslöjar Särskilt Betydelsefulla Områden om redovisningskvaliteten på Stockholmsbörsen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martin Karlsson; Jonathan Nordstrand; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; KAM; accounting quality; audit quality; Resultatjustering; SBO; redovisningskvalitet; revisionskvalitet; onormala periodiseringar;

  Sammanfattning : Särskilt Betydelsefulla Områden infördes för att öka informationsvärdet i revisionsberättelsen och bidra till en ökad insikt i revisionsbranschens arbete. Det råder dock delade meningar kring vad SBO faktiskt fyller för funktion och det finns därför ett behov av att undersöka hur SBO påverkar förekomsten av resultatjustering, vilket avgör redovisningskvaliteten. LÄS MER

 4. 19. Accounting for Cryptocurrencies - A Nightmare for Accountants

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ellinor Sundqvist; Piia Hyytiä; [2019]
  Nyckelord :Cryptocurrency accounting; Earnings Management; Assets; Disclosures; Revenues; IFRS; IAS;

  Sammanfattning : Cryptocurrencies are a phenomenon which has appeared more and more during the last years and is widely used by both individuals and entities. Their technological features have intrigued many, resulting in a significant growth of the number of cryptocurrencies available and an increased amount of areas of usage. LÄS MER

 5. 20. The changing role of a CFO: a Swedish study on Earnings Management

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ayesha Waqar; Xinyu Wang; [2019]
  Nyckelord :Earnings Management; CFO Turnover; Discretionary Accruals; Emerging Role;

  Sammanfattning : This thesis aims to provide empirical evidence regarding the existence of earnings management through an investigation of the changes in discretionary accruals surrounding a Chief Financial Officer (CFO) turnover event and tests how the role of a CFO has evolved over time in Sweden. Empirical tests are conducted on a sample of 240 CFO turnover observations accumulated from 201 NASDAQ OMX Stockholm firms over the time period 2001- 2017. LÄS MER