Sökning: "Earnings response"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Earnings response.

 1. 1. Har företagets lönsamhet en modererande effekt på relationen mellan skatteundandragande och Corporate Social Responsibility? : En kvantitativ studie på 460 publika europeiska bolag under en tioårsperiod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Elin Österlund; [2018]
  Nyckelord :CSR; ETR; ESG; Social Responsibility; Tax Avoidance; Slack Resource Theory; Pre-tax Earnings Performance; CSR; ETR; ESG; socialt ansvar; skatteundandragande; slack resource-teorin; lönsamhet;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens sociala ansvar diskuteras alltmer frekvent och CSR har vuxit fram som en viktig fråga för företagen och dess intressenter. Som en respons på detta har frågan kring företagens ansvar att betala skatt också lyfts fram som en del i det sociala ansvaret. LÄS MER

 2. 2. The relationship between CSR disclosure quality and investor responsiveness to earnings news

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Karolina Sjökvist; Lisa Valfridsson; [2017]
  Nyckelord :Business model relevance; CSR disclosure quality; Earnings news; Earnings quality; Earnings response coefficient;

  Sammanfattning : This study investigates whether there is a relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure quality and investor responsiveness to earnings news. The notion is that CSR disclosure quality can signal earnings quality. LÄS MER

 3. 3. Is Top Line Now Top of Mind? An empirical study on response coefficients on the Stockholm Stock Exchange

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Olle Henning; Erik Björk; [2017]
  Nyckelord :Revenue Response Coefficient; Earnings Response Coefficient; Surprise Earnings; Surprise Revenues; Capital Markets;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between abnormal stock returns and surprises in both revenues and earnings on the Stockholm Stock Exchange for the years 2011 - 2015. Previous research has shown a continuously increasing size of the revenue response coefficient, which under certain conditions surpasses the value of the earnings response coefficient. LÄS MER

 4. 4. Kapitalstruktur, beskattning och effekten på aktiekursen : Panelstudie av svenska industrikoncerner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Svetlana Österberg; Tom Stenberg; [2016]
  Nyckelord :Leverage ratio; Modigliani and Miller theorem; Agency theory; Trade-off theory; Bankruptcy cost of debt; Asymmetric information; Tax shield; Skuldsättningsgrad; Modigliani och Miller-teoremet; Agentteori; Trade-off-teori; Konkurskostnader; Informationsasymmetri; Skattesköld;

  Sammanfattning : Inledning: Modigliani och Miller-teoremet betraktas som en milstolpe och ett paradigmskifte inom Corporate Finance. Forskningen bakom teoremet har gett upphov till den kontroversiella slutsatsen att ett företags kapitalstruktur är irrelevant på en jämviktsmarknad, utan beskattning. LÄS MER

 5. 5. Does top management trustworthiness affect the capital market's response to unexpected earnings? - A study on the effect of top management trustworthiness on earnings response coefficients

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Viktor Jintoft; Olof Matto; [2016]
  Nyckelord :Earnings Response Coefficient; Capital Markets; Top Management; Trust;

  Sammanfattning : The Earnings Response Coefficient (ERC) measures the magnitude of the capital market's reaction to announced earnings surprises, and varies depending on intertemporal and cross-sectional factors. Since factors such as trust and credibility have been shown to have a significant impact on the capital market's perception of a company, we hypothesize that these factors may also affect the capital market's reactions to earnings surprises. LÄS MER