Sökning: "East Africa"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade orden East Africa.

 1. 1. Challenges of Professional Integration: Experiences of non-EU Highly Skilled Professional Immigrants in Gothenburg, Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Joyce Awori; [2019-07-03]
  Nyckelord :Non-EU skilled Professional immigrants; experiences; Swedish labour market; employment; human capital; social capital and low skilled jobs;

  Sammanfattning : Migration has been a global phenomenon. Sweden being one of the most industrious countries of Europe, with the best welfare system, Sweden has experienced considerable flow of both professional and nonprofessional immigrants. LÄS MER

 2. 2. Electricity Production from Concentrated Solar Power and PV System in Ethiopia

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Misrak A. Tefera; [2019]
  Nyckelord :Eecticity production; CSP; PV System;

  Sammanfattning : Ethiopia has been facing problems regarding power generation, distribution, balancingbetween demand and supply and access to modern energy service. About 92.4% of energysupply is from biomass (mostly in traditional) 5.7% oil which is not friendly with theenvironment and about 1. LÄS MER

 3. 3. Can the Fourth Industrial Revolution - Industry 4.0 - Hold the Future for Africa´s Industrialisation? Case Study of Kenya

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Dana Kresova; [2019]
  Nyckelord :Keywords: the fourth industrial revolution; industry 4.0; global value chain; Kenya; digital economy; Sub-Saharan Africa; industrialisation; digital platforms; green growth; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract The world has seen three industrial revolutions and now it embraces the fourth. The fourth industrial revolution, (globalisation 4.0) or as this study uses industry 4.0, follows onto the third industrial revolution by connecting digital, material and living spheres. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans kunskap, attityd samt erfarenhet gällande kvinnlig könsstympning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Malin Broberg; Ida Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Female genital mutilation cutting; nurse; knowledge; attitude; experience; Kvinnlig könsstympning; sjuksköterska; kunskap; attityd; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning innebär att av icke-medicinska skäl utföra en partiell eller total borttagning av de yttre kvinnliga könsorganen. Det finns fyra olika typer av könsstympning med olika allvarlighetsgrader. Sannolika orsaker är att kontrollera kvinnans sexliv samt kulturella strukturer. LÄS MER

 5. 5. Bevarandet av afrikansk vildhund (Lycaon pictus) : potentiella strategier för att förbättra artens fortsatta överlevnad

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lovisa Snygg; [2019]
  Nyckelord :afrikansk vildhund; Lycaon pictus; reproduktion; habitat; sjukdomar hos afrikansk vildhund; attityd mot afrikansk vildhund;

  Sammanfattning : Den afrikanska vildhunden (Lycaon pictus) är en karnivor i hunddjursfamiljen. Majoriteten av dess populationen finns i södra Afrika och i de södra delarna av Östafrika. De lever i sociala grupper, så kallade flockar, som kan ha ett medlemsantal mellan 3–44 individer. LÄS MER