Sökning: "Eating disorders"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade orden Eating disorders.

 1. 1. Kvinnliga gymnasieelevers fysiska självuppfattning : och hur det påverkar dem i ämnet idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2020]
  Nyckelord :Education; physical education; physical self-perception; self-esteem; self-perception.; Fysisk självuppfattning; idrott och hälsa; självkänsla; självuppfattning; undervisning.;

  Sammanfattning : I tidigare forskning går det att läsa att individers fysisk självuppfattning kan påverka deras beteende, attityder, upplevelser och känslor i förhållande till kroppen. Den fysiska självuppfattningen kan variera beroende på vilken situation personen befinner sig i. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av sociala medier : En studie om sociala mediers inverkan på unga kvinnors uppfattningar om ätstörningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Cassandra Iregren; Julia Lind; [2020]
  Nyckelord :Body images; nursing; suffering; support; triggering; Lidande; kroppsideal; omvårdnad; stöd; triggande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är vanligt hos unga kvinnor och etologin är okänd, biologiska och sociala faktorer kan påverka. Sociala medier används dagligen av unga kvinnor och innehållet kan framkalla negativa känslor vilka försämrar ätstörningen. Kvinnor med ätstörningar upplever ohälsa och lidande. LÄS MER

 3. 3. Kroppen som medel för estetik och prestation : En studie om kroppsidealets utformning och påverkan inom Simhoppssverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lina Schlotterbeck; [2020]
  Nyckelord :Body ideal; diving; self-perception; eating disorders; mental illness; Kroppsideal; Simhopp; Självuppfattning; Ätstörningar; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Ätstörningsproblematiken inom idrotten har aktualiserats de senaste åren. Problematiken har visat sig vara större inom idrotten och mer specifikt inom estetiska idrotter samt bedömningsidrotter. Flera aspekter av ätstörningar grundar sig i utformningen av kroppsideal därav studiens syfte. LÄS MER

 4. 4. Hanging on by a thread : Confronting mental illness and manifesting love through embroidery

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Maja Bäckström; [2020]
  Nyckelord :embroidery; textile craft; occupational therapy; eating disorders; body image; love;

  Sammanfattning : In this paper I investigate the emotional benefits of textile crafts in general and embroidery in particular. How can embroidery be used to express love and care for others? Can embroidery be used as a therapeutic tool? Using my own embroidery project Flower heart as a starting point, my research goes into craft as a manifestation of love, from handmade gifts in the 18th century to contemporary art, and crafting as a therapeutic medium, from rehabilitation of soldiers after WW1, to a recent study on 92 Finnish craft makers. LÄS MER

 5. 5. Aktivitetens betydelse för personer med ätstörningar: En scoping review med fokus på delaktighet i aktivitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Catrine Berggren; Olivia Burman; [2020]
  Nyckelord :anorexia; arbetsterapi; bulimia; engagemang; ospecifik ätstörning; anorexia; bulimia; engagement; occupational therapy; unspecific eating disorder;

  Sammanfattning : Ätstörningar är ett ökande problem i samhället och orsakar personligt lidande. Individer som drabbats av ätstörningar kan få en påverkan på aktiviteter i vardagen. Vanor, motivation och utförande i aktiviteter påverkas negativt av sjukdomen. LÄS MER