Sökning: "Eating disorders"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden Eating disorders.

 1. 1. Sociala medier och tonåringars och unga vuxnas psykiska ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Alatalo; Noa Munther; [2019-08-01]
  Nyckelord :Social media; depression; anxiety; eating disorder; youth;

  Sammanfattning : Social media is a phenomenon that has been steadily growing since its inception.Sites such as Facebook, Instagram and Snapchat are widely used, especiallyamongst younger people. Previous research has shown that there might be aconnection between social media use and mental health issues such as eatingdisorders and depression. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerat bemötande vid ätstörningar samt inverkan av sociala medier : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Freja Lifmark; Viktoria Svensson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Sjuksköterska- patientrelationer; Sjuksköterskans roll; Sociala medier; Ätstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ätstörningar är ett växande problem som kan leda till dödsfall. Anledningen till ökningen kan bero på användning av sociala medier. Ätstörningar drabbar oftast unga kvinnor men förekommer hos män och kvinnor i olika åldrar. LÄS MER

 3. 3. Den osynliga misshandeln : psykisk misshandel av barn och möjliga konsekvenser för vuxenlivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Emma Hulthén; Anna Norstedt; [2019]
  Nyckelord :childhood; emotional abuse; mental health; nursing; outcomes;

  Sammanfattning : Background: Childhood emotional abuse can lead to mental illness. Research about emotional abuse is limited and therefore complicates the work of the nurse, since understanding of what emotional abuse means is of importance. LÄS MER

 4. 4. “Kropp och själ hör ihop, det går inte att separera” : Fysioterapeuters upplevelse av sitt arbete inom ätstörningsvården En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Josefine Othberg; André Leo; [2019]
  Nyckelord :Fysioterapi; Fysioterapeut; Upplevelser; Ätstörningsvård; Ätstörning;

  Sammanfattning : Introduktion: Ätstörning är ett samlingsnamn för flertalet psykiatriska diagnoser som är kopplade till mat, vikt och uppfattningen av sin kropp. Kvinnor är dem som drabbas främst, då de anses utgöra 90% av fallen. Behandlingen består av en teambaserad insats av b.la läkare, psykologer, dietister och fysioterapeuter. LÄS MER

 5. 5. Kognitiv beteendeterapi som behandlingsmetod vid Anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Zeinab Alkashaf; [2019]
  Nyckelord :anorexia nervosa; kognitiv beteendeterai; tillfrisknad; behandling; KBT;

  Sammanfattning : Introduction: Anorexia nervosa is characterized by a strong focus on body weight and a strong desire to lose weight. The disease leads to extreme anxiety and constant thoughts about diet and body weight. Currently, there are still no clear guidelines and scientific evidence for the treatment of Anorexia Nervosa with a special method. LÄS MER