Sökning: "Ebba Abrahamsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ebba Abrahamsson.

 1. 1. “Jag är jättenöjd.” Blandad enkätstudie om patienters och anhörigas upplevelse och förståelse av ett logopedbesök.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ebba Abrahamsson; Anna Törnell Uhr; [2019]
  Nyckelord :logoped-patientkommunikation; patientinformation; patientnöjdhet; logoped; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här studien är att ta reda på hur anhöriga till patienter 0–6 år samt patienter 7–19 år upplever och förstår den information som logopeder förmedlar vid nybesök eller kontrollbesök på två mottagningar i Sverige. Metod: En webbaserad enkät besvarades av 11 patienter, 28 anhöriga och 12 logopeder efter avslutat besök. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer vid en agil övergång

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ebba Abrahamsson; Fredrik Waern-Bugge; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den hjälpande handen i arbetet : En intervjustudie om hörseltekniska hjälpmedel: konferenshjälpmedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ebba Abrahamsson; Emma Nyman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Riskhantering i evenemangsprojekt : Wooops!

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emilia Abrahamsson; Ebba Persson; [2014]
  Nyckelord :risk management; event management; project; risk; effect; profitable; riskhantering; evenemangsledning; projekt; risk; effekt; lönsamhet;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att finna svar hur verksamheter som genomför evenemangsprojekt arbetar med riskhantering och vilka sekundära effekter riskhanteringen kan leda till. Studien syftade även till att finna svar ifall evenemangsansvariga anser att riskhantering är lönsamt. LÄS MER