Sökning: "Ebba Behre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Behre.

 1. 1. Makt, migration och människor, en studie om högerpopulismens hårda grepp om en allt svagare liberal demokrati

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Behre; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; right-wingpopulism; migration policy; immigrant discourse; politics of Walls; border; critical discourse theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to bring a greater understanding of the normalization of right-wing populism by analysing the immigration discourse of Donald Trump and the way he speaks about building the Wall against Mexico. In this study, three different transcripts of his speeches are analysed with a critical discourse theory and the right- wing theoretical framework of Ruth Wodak. LÄS MER

 2. 2. “Once upon a time in Hollyrood” - Uråldrig separatism i den moderna demokratin.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Andreasson; Ebba Behre; [2021]
  Nyckelord :separatism; Skottland; Storbritannien; Scottish National Party; Scottish Conservatives Unionist Party; nationell identitet; ekonomisk separatism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie är en idéanalys som studerar argumentationerna för och emot skotsk självständighet. Den idéanalytiska metoden har tillämpats på tre olika valmanifest från två av de mest tongivande skotska partierna när det gäller frågan om skotsk självständighet, Scottish National Party och Scottish Conservative & Unionist Party. LÄS MER