Sökning: "Ebba Bergström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Bergström.

 1. 1. Fattigdomsfällor i the Bottom Billion

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Bergström; Freja Rahm; [2017]
  Nyckelord :Angola; the Bottom Billion; fattigdom; fattigdomsfällor; postkolonialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fattigdom har blivit vår tids problem att lösa. Det råder en global konsensus om att fattigdomen måste utrotas. Dock är alla inte överens om vägen dit eller vad som ska räknas som fattigdom. Denna uppsats är en teorianvändande fallstudie på Angola vars syfte är att försöka förstå varför Angola förblir fattigt. LÄS MER

 2. 2. Explaining the Performance of Swedish Mergers & Acquisitions: Follow the Money or the Stock Market?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Krieger; Eleonor Andrae; Leonard Bergström; Ebba Friberg; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Explaining the performance of Swedish mergers & acquisitions - Follow the money or the stock market? Seminar date: 2015-06-04 Course: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Undergraduate Level, 15 ECTS-Credits Authors: Eleonor Andræ, Leonard Bergström, Ebba Friberg, Gustav Krieger Advisor: Rikard Larsson Key words: CAR, Pretax operating cash flow, Mergers, Sweden, Regression analysis Purpose: The purpose of this thesis is to investigate the relationship between the market‟s reaction to a merger and the development of operating perfromance during the subsequent years. Methodology: This is a study conducted with a deductive approach and of quantitative nature. LÄS MER