Sökning: "Ebba Björk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Björk.

 1. 1. Solceller till Uppsalas sportanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Johan Backman; Ebba Björk; Alexander Bouveng Sellin; Alice Karlsson; Sarah Kunz; Alexandra Olsson Sederholm; Sophie Ågren; [2020]
  Nyckelord :solceller; solar cells; PV-modules; självförsörjningsgrad; självanvändningsgrad; simulering; Uppsala; dimensionering; klimatpåverkan; miljöpåverkan; sportfastighet;

  Sammanfattning : The aim of this project was to evaluate the possibilities for solar panels on Uppsala’s sporting facilities and to suggest an expansion strategy. The project was based on a literature study concerning solar panels in general, an investigation of the most established solar panel manufacturers and an evaluation of their panels on a variety of factors. LÄS MER

 2. 2. Linearisation of micro loudspeakers using adaptive control

  Master-uppsats, Linköpings universitet/ReglerteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för systemteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Ylva Björk; Ebba Wilhelmsson; [2014]
  Nyckelord :nonlinear control; loudspeaker; distortion; linearisation; Thiele-Small; Hammerstein-Wiener;

  Sammanfattning : Loudspeakers were invented over 150 years ago, but the loudspeakers used todayare still based on the same ideas. Traditionally, good sound quality has been obtainedby using expensive materials in the loudspeakers and by allowing themto be big. LÄS MER