Sökning: "Ebba Björnstad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Björnstad.

  1. 1. AKUT OMHÄNDERTAGANDE AV ÄLDRE : Kommunsjuksköterskans erfarenehter av att arbeta med ett beslutsstöd

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

    Författare :Ebba Björnstad; Linnéa Grönlund Bengtsson; [2020]
    Nyckelord :Akut omhändertagande; Beslutsstöd; Kommunsjuksköterska; Kvalitativ; Äldre.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Arbetet som kommunsjuksköterska är i många fall ensamt vilket bidrar till ettstort ansvar. I dagens samhälle blir befolkningen äldre och många vårdas inom hemsjukvård och på äldreboende. LÄS MER