Sökning: "Ebba Ekman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ebba Ekman.

 1. 1. Länge leve möblerna - En kvalitativ studie om hur den svenska möbelbranschen arbetar med strategier för cirkulära affärsmodeller

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Ekman; Julia Stenmark; [2020-07-01]
  Nyckelord :Cirkulär Ekonomi; Strategi; Affärsmodell; Cirkulär affärsmodell; Möbelbranschen; Circular Economy; Strategy; Business model; Circular Business model; Furniture industry;

  Sammanfattning : Background: The linear economy is based on the assumption that products are beingproduced, consumed, used and then disposed as waste. The industrialization was fueled bythis economy, which has shown to be highly unsustainable. LÄS MER

 2. 2. Maskulinitetsnormer i Sportbladet : En undersökning av hur idrottsmän representeras år 2007 och år 2019

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Liza Ekman; Ebba Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Maskulinitetsnormer; media; idrott; sportjournalistik;

  Sammanfattning : Idrott är ett stort fenom i Sverige och har en stor plats i massmedia. I ett av Europas mest jämställda länder är det idrottsmännen som har den största platsen i sportjournalistiken. Media har en stor makt att påverka samhällets syn på maskulinitet genom deras representationer av män. LÄS MER

 3. 3. Äldres upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för sjuksköterskeutbildningarna och integrerad hälsovetenskap

  Författare :Ebba Ekman; Elin Skoog; [2020]
  Nyckelord :Upplevelse; Värdighet; Äldre; Vårdområde; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självbestämmande, delaktighet, integritet och värdighet är några centrala begrepp inom svensk hälso- och sjukvård vilka alla bör uppnås. Denna studie grundar sig i begreppet värdighet. I Sverige är medellivslängden för män 81 år och för kvinnor är den 84 år. LÄS MER

 4. 4. Books, Brands and Buzz : The influence of the author’s brand andrecommendations and reviews when generationY, in Sweden, selects a book

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ebba Endoff; Lisa Ekman; Elisabeth Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Does it really matter? - A look at how branding strategies affect the return after an IPO

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Friberg; Felix Ekman; Hanna Sjöstrand; [2016]
  Nyckelord :Initial public offering; Brand portfolio strategy; Product and brand focus; Brand architecture; Underpricing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Theoretical perspective: The study is based on previous literature that discusses the main theories of the study; brand architecture, product/brand focus, brand portfolio strategy, underpricing and information asymmetry. Furthermore, it aims to combine the branding and finance theories to advance the understanding of the effects of different branding strategies in IPOs as it is not a common field of research today. LÄS MER