Sökning: "Ebba Fager"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ebba Fager.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att använda patientrapporterade utfallsmått inom palliativ vård : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ebba Fager; Maria Modig; [2022]
  Nyckelord :Patientrapporterade utfallsmått; Sjuksköterska; Palliativ vård; Symtomskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård syftar till att främja livskvalitén för patienter och närstående som lever med en obotlig sjukdom. Den bygger på ett förhållningssätt där människan ses som en helhet vars existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov bör tillgodoses. LÄS MER

 3. 3. Compassion fatigue - att inte låta medlidandet ta överhand

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Fager; Nadja Engström; [2019]
  Nyckelord :Compassion fatigue; sjuksköterska; förebyggande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Medlidande kan ses som något sjuksköterskan bör ha förmågan till för att kunna ge en god vård. Genom att ta del av patientens känslor och lidande byggs en god vårdrelation, men att ständigt utsättas för andras lidande kan få konsekvenser. LÄS MER

 4. 4. Capital Management at the Dawn of IFRS 9: Were Loan Loss Provisions used to Manage Regulatory Capital in European Banks during the Transition to IFRS 9?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Jakob Fager; Ebba Ramel; [2019]
  Nyckelord :Capital Management; Loan Loss Provisions; Expected Credit Loss Model; IFRS 9; Regulatory Capital;

  Sammanfattning : On January 1, 2018 IFRS 9 and the Expected Credit Loss model were mandatorily adopted by all IFRS compliant entities (IASB, 2017). Recent research has criticized the Expected Credit Loss model for increasing bank managers' discretion over loan loss provisions and noted its potential implications for financial stability (Bushman & Williams, 2012; Novotny-Farkas, 2016; Krüger et al. LÄS MER