Sökning: "Ebba Grön"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Ebba Grön.

 1. 1. Tänk att alltid va på väg – En tematisk studie av Joakim Thåströms längtan bort

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Gabriel Widell Zetterström; [2021]
  Nyckelord :Thåström; längtan; på väg; rocklyrik; tematisk kritik; Ebba Grön; Imperiet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker temat längtan bort i Joakim Thåströms texter. Undersökningen omfattar hela det svenskspråkiga författarskapet, snarare än ett specifikt verk, i enlighet med den franska tematiska kritikens premisser. Temat konceptualiseras genom tre underkategorier: längtan till, längtan från samt rörelsen i sig. LÄS MER

 2. 2. Det omättliga ögat

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2020]
  Nyckelord :Larseric Vänerlöf; Den dagen och den sorgen; offentlig konst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; Bengt Olvång; Våga se; Christer Strömholm; Susan Sontag; On Photography; Hubert Damish; The Origin of Perspective; Kristina Fridh; Japanska rum – om tomhet och föränderlighet i traditionell och nutida japansk arkitektur; fotomontage; dada; genius loci; Fritz Lang; Metropolis; Apocalypse Now; Joseph Conrad; Mörkrets hjärta; Chatarina Dyrssen; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; The Garden of earthly Delights; Ebba Grön; Karlaplan; konstvetenskap; Johan Eriksson; Bo Ljung;

  Sammanfattning : This is a master thesis dealing with reception-theoretical aspects of the 96 meter long photomontage called That day and that grief, created by the Swedish photographer and artist Larseric Vänerlöf. The artwork is situated in the Karlaplan metro-station in Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Kostar det att säkerställa den gröna investeringen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kasper Simonsson; Axel Nilsen; Ebba Persson Giolitti; [2020]
  Nyckelord :Fondutvärdering; svenskt fokus; gröna fonder; konventionella fonder; riskjusterad avkastning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title Kostar det att säkerställa den gröna investeringen? En studie om svenska gröna fonders finansiella prestation under perioden 2012 till 2016 Seminar date 2020-01-16 Course FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng Authors Ebba Giolitti, Axel Nilsén & Kasper Simonsson Advisor Göran Anderson Key words Performance evaluations, Swedish focus, green funds, conventional funds, risk adjusted return Purpose The purpose of the study is to examine whether an investor can expect a similar risk-adjusted return by choosing a Swedish secured green fund alternative, instead of a similar conventional alternative. Methodology The study is made with a quantitative method with a deductive approach. LÄS MER

 4. 4. Implicit eller Explicit? En kvantitativ studie om att använda grön logotyp för att marknadsföra hållbara produkter

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Cecilia Racho; Ebba Henriksson; [2019]
  Nyckelord :logotype; advertising; green marketing; sustainable consumption; attitudes;

  Sammanfattning : Consumers are in general demanding more sustainable products from brands. Meanwhile, brands often struggle to communicate their sustainable offerings to potential consumers. LÄS MER

 5. 5. Det filmiska ögat : En undersökning av konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom fotomontaget ”Den dagen, den sorgen” på Karlaplans station

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Ljung; [2018]
  Nyckelord :bildkonst; tunnelbanekonst; politisk konst; receptionsteori; semiotik; Wolfgang Kemp; Roland Barthes; Peter Gillgren; fotomontage; dada; John Heartfield; genius loci; Metropolis; Fritz Lang; Apocalypse Now; Mörkrets hjärta; Joseph Conrad; filmisk arkitektur; Le Corbusier; Bayeuxtapeten; altarskåp; Hieronymus Bosch; Ebba Grön; punk; Karlaplan; konstvetenskap; visuell retorik; Johan Eriksson.; Larseric Vänerlöf;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker konstbetraktandets natur i tunnelbanan genom en närstudie av fotomontaget ”Den dagen, den sorgen på Karlaplans tunnelbanestation i Stockholm.  Uppsatsens huvudsakliga frågeställning är: Hur spelar ”Den dagen den sorgen” upp sin mening och hur tas denna emot av betraktaren i tunnelbanekontexten vid Karlaplan?   Två underfrågor kompletterar frågeställningen: 1. LÄS MER