Sökning: "Ebba Gyberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Gyberg.

  1. 1. Föräldrars erfarenheter av att leva med barn som har typ 1 diabetes : en litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Cecilia Ahlén; Ebba Gyberg; [2019]
    Nyckelord :Coping; Erfarenheter; Föräldrar; Livskvalitet; Typ 1 diabetes;

    Sammanfattning : Bakgrund I Sverige insjuknar ungefär 800 barn per år i typ 1 diabetes, vilket innebär drygt 40 barn per 100 000 invånare. Målet med behandlingen för typ 1 diabetes är att uppnå ett normalt blodglukosvärde och minska risken för senare komplikationer. För detta krävs flera injektioner av insulin dagligen, resten av livet. LÄS MER