Sökning: "Ebba Håkansson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Håkansson.

 1. 1. Hur tänkte de här!?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Ebba Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. GIRL POWER - En postfeministisk visuell bildanalys av Veckorevyns omslag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ebba Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Visuell analys; Veckorevyn; Genus; postfeminism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur kvinnor visualiseras och representeras på omslagen av Veckorevyn. Materialet består av 23 omslag av Veckorevyn från perioden 2014 till 2015. Syftet är att analysera kvinnor i mediala sammanhang som subjekt. med fokus på kamerapositioner, poser, passivt eller aktivt kroppsspråk, uttryck och blickar. LÄS MER