Sökning: "Ebba Hultkvist Lovisa Sunnerholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Hultkvist Lovisa Sunnerholm.

  1. 1. Det fria ordets makt: En kvantitativ studie om effekten av kommentarer i anslutning till artiklar på nyhetssajter. Vad händer när elektronisk w-o-m blandas med traditionell pr?

    D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

    Författare :Ebba Hultkvist; Lovisa Sunnerholm; [2010]
    Nyckelord :PR; electronic word-of-mouth; user-generated content; digital comments; news articles;

    Sammanfattning : This thesis treats the topic of user-generated comments connected with news stories on news sites, meaning electronic word-of-mouth combined with PR. The writers have examined how different types of comments affect consumers' perception of the article and also what communication effects these comments generate in terms of attitudes, purchase intent and word-of-mouth intent. LÄS MER