Sökning: "Ebba Jungerfelt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Jungerfelt.

  1. 1. Det yttersta förtrycket i det patriarkala samhället : En kvalitativ undersökning om det sociala arbetet med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål

    M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ebba Jungerfelt; Minna Wallin; Yonna Påve; [2018]
    Nyckelord :Prostitution; Människohandel för sexuella ändamål; Hjälp- och stödinsatser; Professioner; Verksamheter; Socialt arbete; Utsatta kvinnor;

    Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur professioner och verksamheter inom socialt arbete arbetar med kvinnor utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Metoden är kvalitativa intervjuer med sex professionella inom olika verksamheter. LÄS MER