Sökning: "Ebba Lundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Lundberg.

 1. 1. The Integration of Two Innovation Driven Methods Based on the Start-up Processes of Successful Software Companies : Lean Start-up and Design Thinking in Software

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Elsa Sidemo; Ebba Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Start-up; Software; Innovation; Lean start-up; Design thinking;

  Sammanfattning : Background: There is a great interest in researching prescriptive methods as entrepreneurs demand guidance for start-up processes. A learn-by-doing methodology called lean start-up methodology has influenced tech entrepreneurs. LÄS MER

 2. 2. Utanförskap : En kvalitativ textanalys av skönlitteratur för barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fanny Dreier; Ebba Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Pedagogik; utanförskap; skönlitteratur; barn; textanalys;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur utanförskap skildras i skönlitteratur för barn. För att undersöka skildringen av utanförskap användes tre forskningsfrågor som studerade utanförskapets orsaker, karaktärer samt lösningar och lärdomar. LÄS MER