Sökning: "Ebba Lundqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Lundqvist.

 1. 1. “Mitt ansvar är ju naturligtvis mot familjen men i huvudsak mot barnet, att se till barnets bästa” En kvalitativ studie gällande anmälningsplikt hos förskollärare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ebba Lundqvist; Julia Pärli; [2020]
  Nyckelord :Reporting obligations; the social services law notification obligation; report of concern in preschools; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to insufficient knowledge on preschool teacher reporting obligations, studies show that fewer reports are made regarding children that might need help. The aim of the study was to illustrate how preschool teachers interpret and apply the law on reporting obligations in preschool activities and to illustrate the collaboration between preschool and social services. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSER OCH ERFARENHETER AV GRUPPTRÄNING I TEAMREHABILITERING FÖR PERSONER MED REUMATISK SJUKDOM : En kvalitativ intervjustudie ur ett socialkognitivt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ebba Olsson; Frida Lundqvist Bergvall; [2015]
  Nyckelord :Behavioral medicine; musculoskeletal diseases; physiotherapy; rehabilitation.; Beteendemedicin; fysioterapi; muskuloskeletala sjukdomar; rehabilitering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Evidens styrker att teamrehabilitering är en lämplig rehabiliteringsform för patienter med reumatiska sjukdomar. Gruppträning har i tidigare studier visat goda resultat för personer med reumatisk sjukdom. Dock är forskning om den subjektiva upplevelsen av gruppträningen bristfällig. LÄS MER