Sökning: "Ebba Olson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Olson.

 1. 1. "Det enda konstanta är förändring" : En studie som undersöker det beslutsunderlag som ligger till grund för strategiska förändringar, samt vilken roll ekonomistyrningen har vid dessa beslut

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ebba Olson; Simon Thellsson; [2017]
  Nyckelord :Strategic change; corporate strategy; management control; management accounting; Strategiska beslut; affärsstrategi; ekonomistyrning; strategisk förändring;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett företags konkurrenskraft och överlevnadsförmåga hänger i mångt och mycket ihop med hur väl de kan förändra sig. Som ett verktyg för att hantera en föränderlig omvärld behöver företag därmed kunna förändra sin strategi, både på övergripande och detaljnivå. LÄS MER

 2. 2. Balanserat styrkort som mode och spridning : En studie inom Sveriges landsting med inriktning på sjukvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Donika Ombashi; Ebba Olson; André Weichert; [2016]
  Nyckelord :Fashion; diffusion; Balanced Scorecard; control instrument; county councils; Mode; spridning; Balanserat styrkort; styrinstrument; landsting;

  Sammanfattning : Abstract Course: Bachelor Thesis in Business Administration Institution: Business School at Linneus University in Växjö Authors: André Weichert, Donika Ombashi and Ebba Olson Supervisor: Natalia Semenova Examiner: Elin Funck Title: Balanced Scorecard as fashion and diffusion – A study in Sweden's county councils with focus on healthcare Background: The Balanced Scorecard is a control instrument that mainly focuses on integrating the financial objectives with the non-financial objectives. The control instrument is used for for-profit organizations as well as for nonprofit organizations. LÄS MER