Sökning: "Ebba Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Ebba Persson.

 1. 1. ARBETSMILJÖ VID UNDANTAGSTILLSTÅND - En kvalitativ studie om socialt stöd, gränshantering och ansvar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Persson; [2021-07-02]
  Nyckelord :arbetsmiljö; distansarbete; social och organisatorisk arbetsmiljö; ergonomi; socialt stöd; ; gränshanteringsstrategier; ansvar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur arbetsmiljön påverkats under Covid-19-pandemin då många har tvingats arbeta på distans. Syftet är att lyfta subjektiva berättelser och utvärdera vilka faktorer som påverkar de olika aspekterna av arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. The Role of Gender in Succession Processes : A Study of Family Businesses in Sweden

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ebba Karlsson; Jonna Persson; [2021]
  Nyckelord :Family business; Sucession; Gender; Gender role theory;

  Sammanfattning : Background: In family firms, succession is a critical and complex issue and may determine the business continuity. The succession process often involves a transfer of leadership from one generation to another. LÄS MER

 3. 3. Ansvarsfördelningen av det inre underhållet i en bostadsrätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jenny Danfors; Ebba Persson; Rebecca Hellwer; [2021]
  Nyckelord :Fastighetsvetenskap; Juridik; Bostadsrättslagen;

  Sammanfattning : In accordance with the Tenant-Ownership Act the division of responsibilities for the internal maintenance of a tenant-ownership home shall be drawn at what is referred to in the law as “walls, floors and ceilings”. According to the law, however, there is also room for the tenant-ownership association to independently regulate the division of responsibilities between the tenant-ownership and the association. LÄS MER

 4. 4. Voices of South African Women : A qualitative research study on gender equality work as experienced by women in South African corporations

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Ebba Persson; Josefin Svensson; [2020]
  Nyckelord :Women; South Africa; Gender Equaliy; Inequality; Motherhood; Organizational culture; Society structures; Experiences; Intersectionality;

  Sammanfattning : Problem statement: How do South African women experience the current gender equality work in their workplace and how does it affect their working conditions? Purpose: The purpose of our study is to contribute to an understanding of how South African women are experiencing gender equality work in their workplace and how this is affecting their working conditions. The aim is to find personal experiences of working women in South Africa of how gender equality work is being experienced on an individual level. LÄS MER

 5. 5. Vårdens betydelse för upplevelsen av abort : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ida Persson; Ebba Sandström; [2020]
  Nyckelord :abort; omvårdnad; upplevelse; information; miljö; smärta; stöd; bemötande;

  Sammanfattning : Grundläggande för god abortvård är att vårdpersonal har kunskap om hur vårdarbetet bör utövas vid en abort. Därför sammanställdes tidigare forskning i området för att belysa vad i vården som har en påverkan på kvinnors upplevelse vid en abort. Detta för att förbättra abortvården. LÄS MER