Sökning: "Ebba Rostedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ebba Rostedt.

  1. 1. Segregation - Gentrifiering

    L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

    Författare :Ebba Rostedt; Linn Forsmark; [2020]
    Nyckelord :Segregation; Gentrifiering; Socioekonomisk;

    Sammanfattning : I denna rapport undersöks vad gentrifiering av ett segregerat bostadsområde skulle ge för socioekonomiska konsekvenser för människorna som bor där samt om det påverkar personerna positivt eller negativt. Rapporten riktar in sig på den typ av segregering som kallas för socioekonomisk då ämnet för rapporten är statsvetenskap. LÄS MER