Sökning: "Ebba Salomonsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ebba Salomonsson.

 1. 1. Klassiker i klassrummet : En överblick av klassikers relevans i högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ebba Salomonsson; Malin Fjellborg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Översikten ämnar att undersöka vad forskning säger om hur klassisk litteratur kan bli meningsskapande i ett mångkulturellt klassrum i både högstadiet och gymnasiet. Klassiker har valts då dessa texter ofta förknippas med att vara svårtillgängliga så väl som de ofta förknippas med en snäv syn på bildning. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Salomonsson; Sofia Tullgren; [2015]
  Nyckelord :Nurse; person; person-centered care; reflection; trustful relationship; Förtroendefull relation; person; personcentrerad vård; reflektion; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och bygger på ett holistiskt synsätt där hela människan beaktas. Målet med personcentrerad vård är att möjliggöra patienters delaktighet i vården. LÄS MER